بررسی جشن مهرگان را از هفت بعد مختلف        جشن مهرگان کرمان در سال 93 - فرتور از نگار نوشادی   

                 آریابرزن غیبی - جشن مهرگان 93 کرمان از ساعت 6 پسین در باغچه ی بوداغ آباد کرمان با شماری از همکیشان برگزار شد.

گزارش تصویری از اهداي جوايز جام همتي در كرمان     جام اردشیر همتی کرمان در سال 93 - فرتور از نگار نوشادی   

   آریابرزن غیبی – آیین پایانی جام همتی باشگاه اردشیر همتی کرمان پسین روز آدينه در سالن اين باشگاه برگزار شد

گزارش تصویری از گروه نوازی و تکنوازی هنرمندان موسیقی كرماني      نخستین همایش هنرمندان و هنر آموزان موسیقی زرتشتی کرمان – فرتور از آرش غیبی

  آریا برزن غیبی - نخستین گردهمایی هنرمندان و هنرجویان موسیقی زرتشتی کرمان در سالن باغچه بوداغ آباد کرمان توسط کمیسیون موسیقی انجمن زرتشتیان کرمان برگزار شد.

فرتوری از نگارخانه

sal20moradiyanoson7_20140613_211619639489.jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2