چله ای کوچک ولی گرم و صمیمی در اهواز  جشن شب چله اهواز در سال 91 - فرتور از کیوان سلطانی پور     

   کیوان سلطانی پورشب چله امسال نیز در جمع هر چند کوچک ولی گرم و صمیمی همکیشان اهوازی با بازیهای تفریحی برگزار شد.

گزارش تصویری نخستین گاهان بار سال ۹۱ در اهواز  

گهنبار چهره میدیوزم گاه سال 91 اهواز – فرتور از نگین ایرانخواه       نگین ایرانخواه - گاهانبار چهره میدیوزم گاه در اهواز با اوستا خوانی و نیایش همگانی برای شادی روح درگذشتگان توسط همکیشان اهواز برگزار شد.

آتش سده گرمي‌بخش جمع كوچك اهوازي‌ها     جشن سده سال 90 در  اهواز – فرتور از کیوان سلطانی پور 

  کیوان سلطانی پور - جشن سده در اهواز با حضور همکیشان با آتش افروزی و نیایش همگانی برگزار شد. در پایان با شام از همکیشان پذیرایی شد

تور یک روزه همکیشان اهوازی به سد خاکی مسجد سلیمان       تور یک روزه همکیشان اهوازی به سد خاکی مسجد سلیمان  - فرتور از نوشین آبیاری   

    نوشین آبیاری – زرتشتیان اهواز  روز 26 تیر ماه 1390 را در قالب یک تور تفریحی از سد خاکی مسجد سلیمان بر روی رودخانه ی کارون بازید نمودند

تعداد راي هموندان  گردش 25 انجمن زرتشتيان زرتشتیان اهواز        هموندان گردش 25 انجمن زرتشتیان اهواز

   نیلوفر افشاری -  در انتخابات گردش بیست و پنج انجمن زرتشتیان اهواز كه همزمان با گهنبار چهره میدیوشهیم گاه برگزار شده بود هموندان جدید این انجمن مشخص شدند.

اهوازی ها تیرگان را در کنار رودخانه دز در  دزفول جشن گرفتند        جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری 

 نیلوفر افشاری – همکیشان اهوازی جشن تیرگان را در ابهای رودخانه دز در دزفول جشن گرفتند

انتخابات گردش بیست و پنچ در آیین گهنبار خوانی اهواز       گهنبارچهره میدیوشهم اهواز در سال 90 – فرتور از ساسان سلطانی پور

   ساسان سلطانی پور - آیین گهنبار چهره «میدیوشهیم گاه » همرا ه با انتخابات گردش بیست و پنج انجمن زرتشتیان اهواز با باشندگی  همکیشان ساکن اهواز و تهران برگزار  شد

تعداد همکیشان در اهواز کم  ولی دلها یشان گرم و صمیمی  
جشن سده 89 در اهواز - فرتور از نوشین آبیاری   

 نيلوفر افشاري -  جشن سده دراهواز در هوای بارانی توسط مردمان خون گرم برگزار شد

همازور تولدت خجسته باد         
جشن سومین سال فعالیت تارنمای هبری زرتشتیان در اهواز    

 نیلوفر افشاری – سومین سال فعالیت تارنمای خبری زرتشتیان در اهواز با بریدن کیک جشن گرفته شد

شب چله در  محل انجمن زرتشتیان اهواز جشن گرفتند       
شب چله 89 اهواز – فرتور از نیلوفر افشاری   
    نیلوفر افشاری - شب چله،شب بلندی که در پایانش اهریمن گجسته و تاریکی شکست میخورد و نور و روشنایی و راستی بر آن پیروز میشوند و آغاز زایش خورشید هست

جشن مهرگاني ساده و خودماني  جشن مهرگاني ساده و خودماني در اهواز- فرتور از نيلوفر افشاري 

   نيلوفر افشاري- جشن مهرگان ساده اي توسط زرتشتيان باقي مانده در اهواز برگزار شد

درچله گرمای طاقت فرسای تابستان خوزستان آیا این مناظر باور کردنیست      تور سه روزه اهوازیها به کارون - فرتور از نیلوفر افشاری

   

       نیلوفر افشاری –  تور سه روزه اهوازیها به سد کارون توسط سازمان جوانان زرتشتی اهواز برگزار شد.

فرتوری از نگارخانه

esfandganesfahan6_20090222_391968552.jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2