اهوازی ها تیرگان را در کنار رودخانه دز در  دزفول جشن گرفتند        جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری 

 نیلوفر افشاری – همکیشان اهوازی جشن تیرگان را در ابهای رودخانه دز در دزفول جشن گرفتند

گزارش تصویری ازاین آيين را در ادامه ببینید

 

 

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

 جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

 برای دیدن ادامه فرتورهای جشن تیرگان کلیک کنید

 

 جشن تیرگان اهواز در سال 90 – فرتور از نیلوفر افشاری

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • مهمان - مهمان

    خوشبحالتون ولیجاتون توجشن ماهم سبز بود

تهیه شده توسط Komento