تعداد راي هموندان  گردش 25 انجمن زرتشتيان زرتشتیان اهواز        هموندان گردش 25 انجمن زرتشتیان اهواز

   نیلوفر افشاری -  در انتخابات گردش بیست و پنج انجمن زرتشتیان اهواز كه همزمان با گهنبار چهره میدیوشهیم گاه برگزار شده بود هموندان جدید این انجمن مشخص شدند.

این  انتخابات با حضور اهوازیهای ساکن شهرهای دیگر پسین روز 9 تیر ماه 1390 برگزار شد.  و از ۹۰ راي شمارش شده از صندوق هموندان انجمن مشخص شدند 

هفت نفر هموند اصلی گردش بیست و پنج انجمن  

بهمن سروشی با 81

دینیار اشیدری با 67

سهراب افشاری با 60

مهربان پولادی با 59 رای

پرویز آبیاری با 58 رای

بهنام جم ترکی با 56  اری

بهروز آبیاری با 52 رای

و فیروزه فرودی ، سیروس جمشیدی و بهروز جم ترکی بعنوان هموندان جانشین انتخاب شدند

در این انتخابات آذرچهره رستمی راد بعنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب شد

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد
تهیه شده توسط Komento