جشن تيرگان ، حماسه آرش كمانگير و جشن آب و باران بر همگان خجسته باد          سازمان جوانان زرتشتي  اهواز

آتوسا آبياري - زرتشتیان اهواز نیز همچون دیگر زرتشتیان ایران زمین شب گذشته گردهم آمدند و بار دیگر استواری خویش را در پاسداری از آیین نیاکانشان نشان دادند.

جشن خوردادگان ، جشن آباداني و سرسبزي بر تمام همكيشان خجسته باد جشن خردادگان اهواز

آتوسا آبياري - این­بار نیز همچون سالهای گذشته، زرتشتیان اهواز در راستای پاسداری از آیین نیاکان خود، در روز خورداد امشاسپند از ماه خورداد و برابر با فرخنده جشن خوردادگان گرد­هم آمدند و این روز را در جمع کوچک اما گرم و پرشور خود جشن گرفتند و به شادمانی پرداختند.

فرتوری از نگارخانه

payanjam11vahman42_20120211_820862298179.jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2