اسامی و تاریخ برگزاری اننتخابات هیات مدیره و بازرس  انجمن زرتشتيان اله آباد    اسامی نامزدهای هیات مدیره انجمن زرتشتیان اله آباد گردش 16    

     منوچهر ارغوانی - انتخابات بازرس  و هیات مدیره گردش شانزدهم انجمن زرتشتیان اله آباد با هماهنگی نماینده محترم فرمانداری یزد برگزار می شود

گردش پانزدهم انجمن زرتشتیان اله آباد بپایان رسیده و با هماهنگی که با فرمانداری یزد بعمل آمده انتخابات گردش شانزدهم و بازرس انجمن از ساعت 9 تا 11 صبح جمعه 18 اردیبهشت 1394 در محل درمهر اله آباد با حضور نماینده محترم فرمانداری یزد برگزار می شود 

 

 از همکیشان اله آبادی که واجد شرایط می باشند درخواست می شود حضوری فعال داشته و برای پویایی انجمن و زادگاهشان همت نمایند

 

شرایط رای دهندگان

به زرتشتی بودن مشهور یا داری کارت شناسایی زرتشتی باشند

از حقوق اجتماعی محروم نگردیده و وابسته به سازمان ضد مردمی نباشد

کمتر از 16 سال نداشته باشد

ساکن در محدوده جغرافیایی انجمن باشند ( حداقل سابقه سکونت یک ماهه داشته باشد )

تبعه ایران بوده و التزام خود را به اساسنامه و آین نامه ها و مصوبات انجمن اعلام دارند

در موقع رای دادن داشتن شناسنامه الزامی است

 

 اسامی نامزدهای هیات مدیره انجمن زرتشتیان اله آباد گردش 16

 

خسرو باستانی فرزند رستم

رستم باستانی  فرزند بهمن

شاهرخ باستانی فرزند آبادان

کیخسرو رستمی  فرزند رستم

شهریار شهریاری  فرزند بهمن

فرین نمیرانیان  فرزند ایرج

رستم یزدانی  فرزند فرهاد

بهرام یزدانی  فرزند خدابخش

بهرام یزدانی  فرزند منوچهر

 

هیات نظارت برانتخابات گردش 16

آقای فرخ یزدانی-  پرویز هماوندی - لیدا شهریاری - آریا باستانی -  فریبرز یزدانی

 

همچنین مراسم گهنبار خوانی چهره میدیوزرمگاه در ساعت 5 پسین روز ماه ایزد و اردیبهشت ماه برابر با روز جمعه 11 اردیبهشت ۱۳۹۴ در درمهر اله آباد برگزار می شود

 هزینه این گهنبار از دهش نیک مهربان اسفندیار باستانی اله آبادی پرداخت می شود

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد
تهیه شده توسط Komento