هدف از همايش آشنايي نسل جديد و قديم با يكديگر و نگه داشتن اله آباد است         آتش آتشكده اله آباد

اميد اويجگاني -  دهمین همایش همازوربیم اله آباد در تاریخ ۸ شهریورماه ۱۳۸۷ برابر با روز تیر ایزد در محل درب مهر اله آباد  با انتقال آتش آتشکده ی اله آباد به جايگاه اصلي  آغاز شد.

آتش آتشكده اله آباد به جايگاه اصلي خود باز خواهد گشت         همايش همازور بيم

اميد اويجگاني - پنج سال بيش در يكي از جلسات انجمن پيشنهاد شد همايش اله آبادي  هر سال دوبار ، يكبار در تهران و يكبار در اله آباد برگزار شود كه مورد موافقت قرار گرفت.

 

فرتوری از نگارخانه

andishehasargozar2_20110227_-376463443.jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2