انتخاب هیات نظارت بر انتخابات ترمیمی گردش 25  تراز نامه ی مالی سه زیارتگاه وانجمن شریف آباد    

    منوچهر ارغواني- پسین 6 امرداد ماه 1390 مجمع همگانی عادی نوبت دوم گردش ٢٥ انجمن زرتشتیان شریف آباد براي انتخاب بازرس و ارايه‌ي گزارش ترازنامه‌ي مالي و كاري برگزارشد.

مجمع عمومي با باشندگي نماينده‌ي فرمانداري اردكان و ٧٢ تن از هموندان اين انجمن در تالار آتشكده‌ي شريف‌آباد تشكيل شد.

نخست شاه‌بهرام بليواني فرنشين گردش 25 اين انجمن گزارش يكساله‌ي كاري اين انجمن را براي باشندگان خواند سپس كوروش رشيدي بازرس انجمن ترازنامه‌ي مالي انجمن و زيارتگاه‌هاي زير پوشش آن را به آگاهي باشندگان رساند.

انتخابات گزينش بازرسان در ادامه انجام شد و پروين رشيدي با ٣٧ راي به عنوان بازرس اصلي و داريوش شامرداني با ٣٥ راي جانشين بازرس اصلي براي مدت يكسال انتخاب شدند.

 در بخش دوم مجمع، هیات نظارت بر انتخابات ترمیمی گردش 25 انجمن به‌شرح زیر انتخاب شدند:

5 نفرهموند اصلی ماهیار دهموبد ،ماهیار بهدینان، شهریار جمشیدیان، آرمین وفاداری و نازبانو شاهمردانی و 3نفرهموند جانشین مه‌جبین آبادیان، کشور مندگاری و دولت وفاداری انتخاب شدند تا نسبت به برگزاری انتخابات ترمیمی گردش 25 انجمن به‌منظور انتخاب یک هموند اصلی هیات مدیره و دو هموند جانشین اقدام نمایند. 

ریز در آمد و هزینه سال 1389 انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان یزد مصوبه گردش 25 این انجمن  جهت اطلام عموم منتشر میگردد.شماره حساب سیبای 0106033994006 انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان یزد آماده دریافت کمکهای شما همکیشان عزیز می باشد

در آمد

مبلغ(ریال)

هزینه

مبلغ(ریال)

هزینه

مبلغ(ریال)

باقیمانده در آمد سال 1388

723/057/129

لرک گهنبار تشتریم

000/758/1

عیدی خدام معابد شریف آباد

000/390/5

سهمیه بودجه دولتی

000/500/130

نیروی انتظامی بابت ایام نوروز1389

000/000/20

قبوض آب ،برق، تلفن ، گازو هزینه های جاری انجمن

942/229/8

آقای بهمن رستم دینیاری جهت خرید ماشین انجمن

000/000/3

برق کشی انجمن

000/730/4

موجودی در بانک ملی اردکان به حساب سیبای انجمن

691/338/251

آقای شاهین رستم کاووسی جهت خرید ماشین انجمن

000/000/5

لرک نوروز 89

000/100/4

 

 

آقای خدایار فلامرزیان جهت خرید ماشین انجمن

000/000/20

خرید کامپیوتر انجمن

000/250/8

 

 

واریز سهمیه ساخت فیلم مستند چکچک

000/000/35

تمبر

000/10

 

 

خیر اندیش جهت خرید ماشین انجمن

000/985/3

پرداخت سهم انجمن به کمیسیون دینی یزد

000/700

 

 

آقای کوروش نیکنام جهت خرید ماشین انجمن

000/000/2

بابت صندوق پستی انجمن

000/175

 

 

شرکت محترم مزدیسنا جهت خرید ماشین انجمن

000/000/18

دسته چک

000/18

 

 

آقای شهریار یزدانی

000/000/1

استرداد بخشی از فند آقای فرامرز رستمیان

085/578/48

 

 

واریز فند آقای فرامرز رستمیان از حساب سپرده ایشان جهت عودت

085/578/48

هزینه جشن 22 بهمن و خرید لرک

290/014/2

آقای اسفدیار گودرز مزدائی جهت کمک یه کودکان بی بضاعت

000/000/1

خرید کنده برای آتشکده و بریدن آن

800/828/6

 

 

جمع در آمد

808/120/397

بابت ساخت فیلم مستندچکچک

000/000/35

جمع هزینه دو ستون و موجودی

808/120/397

 

ریز در آمد و هزینه زیارتگاه پیرسبز در سال 1389 خورشیدی جهت اطلام عموم منتشر میگردد ضمنأزیارتگاه به یک منبع بتونی بزرگ ، لوله کشی تمامی ساختمانها ، ایجاد سیستم فاضلاب ساختمانها و بازسازی خیله ها نیاز دارد خیر اندیشان محترم میتواند کمکهای نقدی خود را به حساب سیبای زیارتگاه پیر سبز 0106018180005 و یا حساب سیبای مخصوص نیایشگاه پیر سبز 0105578131005 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور پرداخت و رسید آنرا به فاکس این انجمن (03527236191) ارسال دارند.ضمنأ شماره حساب سیبای 0106033932002 مخصوص زیارتگاه پیر هریشت و شماره حساب سیبای 0106099332002 مخصوص زیارتگاه پیر بانو آماده دریافت کمکهای شما همکیشان عزیز می باشد.

 

درآمد

مبلغ(ریال)

درآمد

مبلغ(ریال)

هزینه

مبلغ(ریال)

باقیمانده در آمد سال 1388

905/087/146

آقای دکتر سیروس خادمی

000/500

حق الزحمه و پاداش و عیدی خدام

920/221/87

وجه صندوق خیریه در سال 1389

000/212/178

آقای جمشید بهمن کاویانی

000/500

وجوه ارزی صندوق به ریال

000/300/3

آقای هومان گشتاسبی

000/500

حق الزحمه فروشندگان ورودیه

000/800/20

سود سپرده یلند مدت

000/000/16

 آقای اردشیر سهیمی

000/500

حق الزحمه دو نفر موبد در ایام نوروز

000/250/7

دریافت ورودیه تا پایان سال89

000/000/102

خانم مهر تاج همتی

000/500

تعمیر خاکریز جنب پارکینگ

000/600/33

خیراندیش نیکوکار جناب آقای دکتر کامران کاویانی جهت ساخت دستشوئی

000/000/44

خانم دلارام سهیمی

000/500

خوراک و ایاب و ذهاب و کرایه در ایام نوروز و مراسم افتتاحیه

000/158/6

خیر لندیشان نیکوکار جمعأ

000/700/16

خانم فرین گشتاسبی

000/500

برگشت تنخواه گردش 24 انجمن

000/000/5

آقای شهرام شهرامی

000/500

دسته چک و هزینه انتقالی

000/28

آقای افلاطون زعیم

000/000/5

آقای فرخ نوش و خانواده

000/400

خوراک و ایاب و ذهاب انتظامات و دستمزد انبار داروحق الزحمه و ایاب و ذهاب نیروهای انتظامی زیارت همگانی 89

000/370/19

آقای کامران همتی

000/000/3

آقای شایان دولت زاده

000/250

خانم مهردخت شهریاری

000/000/3

آقای شاهین دولت زاده

000/250

خانم پریچهر مهر آفرین

000/810/2

آقای شهریار فروهری

000/150

حق الزحمه برق کار و لوازم برقی و نظافت در زمان زیارت همگانی 89

000/500/8

خیر اندیش نیکوکار توسط آقای رستم خدادادی

000/800/2

آقای کیخسرو رستمی

000/150

آقای بهرام گشتاسبی

000/000/1

خانم ندا اربابی

000/150

آقای خسرو بختیاری

000/000/1

خانم پوراندخت استاد

000/100

خرید پمپ و شیر فلکه و اتصالات جهت اصلاح آبرسانی به درخت چنار زیارتگاه طبق نظر کارشناسان و برداشتن بخشی از سنگ پله و بتون و نصب شیرهای مربوطه در استخر

300/600/10

آقای جهانگیر خدایار گشتاسبی

000/000/1

آقای منوچهر ظهرابی

000/100

آقای فریدون بهزاد رستگاری

000/000/1

 

 

خانمها هستی و شیرین مزدیسنا

000/000/1

 

 

بنامگانه روانشاد کشور مزدیسنا

000/000/1

 

 

چاپ ورودیه و بروشور راهنما

000/200/6

بنامگانه روانشاد شیرین خانم راوری

000/000/1

 

 

خرید کانکس

000/000/14

بنامگانه روانشاد دکتر دینیار مزدیسنا

000/000/1

 

 

پرداخت قبوض برق و موبایل و ایزوگام بامها و کرایه رفت و آمد

300/346/25

آقای دکتر داریوش راوری بنامگانه روانشادان پدر و مادرشان

000/000/1

 

 

آجر و ماسه و سیمان جهت ساخت دستشوئی و دستمزد حمل آنها به بالای کوه

700/758/69

خیر اندیش نیکوکار

000/000/1

 

 

آقای بهنام بهمن پارسیا

000/000/1

 

 

دستمزد بنا و کارگر و کرایه رفت و آمد آنها جهت ساخت دستشوئی

000/080/20

خانم ایراندخت دینیار شهریاری

000/000/1

 

 

گاو صندوق و تابلو اطلاعیه ها و نظافت سالیانه کل زیارتگاه

000/279/11

خانم فریبا شهزادی و خانواده

000/000/1

 

 

خیر اندیش عدالتی

000/600

 

 

تهیه نرده دور استخر و داخل زیارتگاه و کناره درب پیر و رنگ درب و نما ی  فلزی و هرس درختان و کرایه رفت و آمد

640/121/18

خانم شهنواز خداپرستی

000/500

 

 

آقای شاه فریدون گشتاسبی

000/500

 

 

خانواده همتی توسط سوسن کشاورزی

000/500

 

 

موجودی در بانک ملی اردکان تا پایان سال 1389

045/746/190

خانم سوسن کشاورزی بنامگانه روانشاد کشور مرزبانی

000/500

 

 

جمع کل در آمد تا پایان سال 1389 خورشیدی

905/059/549

جمع کل هزینه و موجودی تا پایان سال 1389 خورشیدی

905/059/549

 

 

ریز در آمد و هزینه زیارتگاه پیرهریشت مصوبه گردش 25 انجمن زرتشتیان شریف آباد ار دکان یزد جهت اطلام عموم منتشر میگردد.شماره حساب سیبای 0106033932002 مخصوص زیارتگاه پیر هریشت آماده دریافت کمکهای شما همکیشان عزیز می باشد

 

 

درآمد

مبلغ(ریال)

هزینه

مبلغ(ریال)

باقیمانده در آمد سال 1388

805/734/114

حقوق و پاداش خدام

920/771/68

وجه صندوق خیریه در سال 1389

000/115/80

بیمه اقای ماهیار بهدینان در سال 1377

614/552/7

سود حسابها جمعأ

000/000/8

تمبر

000/20

خیر اندیشان

000/067/3

انتقال به حساب سیبای زیارتگاه

278/767/73

انتقالی از حساب 1321 زیارتگاه به حساب سیبا

278/767/73

هرس درختان و شخم و کود ، قبوض برق و موبایل ، پرکردن گاز ، تعمیر شناور چاه ، تعمیرات برق هیرمبا و کرایه

500/931/10

 

 

موجودی در بانک ملی اردکان به حساب سیبای زیارتکاه

771/840/128

آقای شهرام شهرامی

000/500

 

 

افتتاح حساب سیبا

000/200/1

جمع در آمد

083/884/289

جمع هزینه و موجودی

083/884/289

 

ریز در آمد و هزینه زیارتگاه پیرپارس بانو مصوبه گردش 25 انجمن زرتشتیان شریف آباد      اردکان یزد جهت اطلام عموم منتشر میگردد.شماره حساب سیبای 0106099332002 مخصوص زیارتگاه پیر هریشت آماده دریافت کمکهای شما همکیشان عزیز می باشد.

 

 

درآمد

مبلغ(ریال)

هزینه

مبلغ(ریال)

باقیمانده در آمد سال 1388

434/371/33

حقوق و پاداش خدام

920/831/16

واریز توسط       آقای رستم خدادای

000/400/1

موجودی در بانک ملی اردکان به حساب سیبای زیارتکاه

514/089/22

آقای ظهور

000/500/1

 

 

خیر اندیشان

000/150/2

آقای شهرام شهرامی

000/500

 

 

جمع در آمد

434/921/38

جمع هزینه و موجودی

434/921/38

 

 

(بیلان کاری یکساله اول گردش 25 انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان یزد)

با یاد و نام خدا اهم اقدامات انجام شده گردش 25 انجمن طی یکساله اول فعالیت خودبشرح زیر به اطلاع عموم میرسد:

انجمن گردش 25 پس از طی مراحل قانونی پیش بینی شده در اساسنامه با تحویل و تحول اسناد و اموال موجود انجمن در تاریخ 22/1/1389 فعالیت خود را آغاز نمود که اهم اقدامات انجام شده تا این تاریخ بشرح زیر به استحضار میرسد.

1-  ساماندهی امور دفتری و مالی در راستای ارتقاء فعالیتهای دوره های گذشته انجمن ، که در این خصوص یک دستگاه رایانه خریداری شده است . جهت ساماندهی کامل امور داخلی انجمن به کار ،وقت و نیروی ماهر بیشتری نیاز است که امیدواریم در آینده این امر محقق شود.

2-  از آنجا که سالها است مدرسه جمشیدی شریف آباد جهت استفاده آموزشی به آموزش و پرورش اردکان واگذار شده ولی تا کنون بر خلاف نیت واقف و بانی خیر استفاده بهینه ای از آن نشده است و به انبار پسماندهای آن اداره تبدیل گردیده بود و دیوارهای آن نیز بعلت عدم رسیدگی و احتمال ریزش آن خطر جدی برای عابرین داشت با پی گیری و مکاتبات انجمن و مساعدت نماینده محترم ایرانیان زرتشتی در مجلس و حسن نیت مسئولین آموزش و پرورش و شورای محترم شهر اردکان بخشی از پسماندهای موجود در آن تخلیه و دیوار آن نیز بازسازی گردید که در این خصوص از اداره محترم آموزش و پرورش سپاسگزاریم اما انتظار جامعه زرتشتی این است که مدرسه فوق با سابقه افزون بر 90 سال یکی از مفاخر فرهنگی نیاکان ماست و در صورت عدم نیاز آموزشی ،  آنرا به انجمن زرتشتیان  شریف آباد باز گرداند تا در جهت اجرای نیت واقف برای امور دینی و فرهنگی از آن استفاده شود .بدیهی است این انجمن حسب وظیفه ، این مهم را تا حصول نتیجه مورد نظر و مطلوب پی گیری خواهد نمود.

3-     از دهش خیر اندیش نیکوکار آقای شهریار جمشیدیان سه خط تلفن جهت معابد دادار اورمزد ، آتشکده وشاه تشتر ایزد خریداری شد.

4-     از دهش خیر اندیش نیکوکار آقای سهراب کاووسی یکدستگاه کولر جهت آتشکده تهیه و نصب گردید.

5-  از دهش یک نفر خیر اندیش و با سرپرستی آقای رستم خدادادی پشت بام سالن و آشپزخانه آتشکده ایزوگام و حیاط و آشپزخانه و سالن غذا خوری و بالکن آن نیز سفید کاری گردیدو کلیه ظروف مسی نیز سفید شد.

6-  با سرپرستی انجمن و دهش خیر اندیش نیکوکار جناب آقای شاهرخ روانی درب جدید آتشکده        (شاه ورهرام ایزد) تهیه و رنگ آمیزی و نصب گردید و همچنین نرده های مجاور آن نیز رنگ آمیزی گردید. که در این خصوص زحمات جناب آقای خدایار آذر منش قابل تقدیر است.

7-    سفید نمودن کلیه ظروف مسی معبدشاه آذر خروه از دهش یک نفر خیر اندیش و با سرپرستی آقای رستم خدادادی .

8-  قفسه بندی انبار ظروف آتشکده و معبد شاه آذر خروه از دهش یک نفر خیر اندیش و با سرپرستی جناب آقای رستم خدادای.که از کلیه دهشمندان و زحمات خویشکاران نامبرده فوق تشکر و قدردانی میشود و توفیق همه آنها را از درگاه ایزد منان آر مان داریم.

9-    تدارک و برگزاری گهنبار های تشتریم و نوروز وهمکاری در اجرای مراسم هیرمبا.

10- برگزاری جشن 22 بهمن و مراسم پاسداشت یاد جان باختگان میهن با اجرای مراسم گهنبار و سخنرانی در خصوص این ایام و شرکت در راه پیمائی روز پیروزی انقلاب همگام با ملت بزرگ ایران.

11- تهیه مقدمات و بستر سازی جهت اخذ ورودیه زیارتگاه پیرسبز که پس از سالها بحث و گفتگو نهایتأ در گردش 24  انجمن تصویب و مجددأ در گردش 25 نیز تأئید و بر اجرای آن تأکید شد .جهت اجرای این طرح موقتأ مکان یابی شد و با خرید یکدستگاه کانکس و گاو صندوق و طراحی و چاپ برگ ورودیه و با بکار گیری چند نفر از همکیشان کار اخذ ورودیه جهت هر نفر 1000تومان از نیمه دوم سال89 آغاز گردید .با وجود مشکلاتی که در بدو امر وجود داشت سعی گردید روز بروز نقائص اجرائی این طرح بر طرف و به نحو مطلوب و آبرومند این روند تداوم یابد . اهم مواردی که بر اساس تجربیات بدست آمده باید مد نظر قرارگیرد شامل توجیه دریافت کنندگان ورودیه بمنظوربرخورد مناسب و تعامل با مراجعین و ارائه توضیحات مناسب به بازدید کنندگان  مبنی بر اینکه استفاده از ورودیه در راستای ارائه خدمات بهتر به بازدید کنندگان  و آبادانی زیارتگاه است.طراحی و ارائه یونیفرم مناسب به فروشندگان بلیط و ارائه بروشور زیارتگاه توسط آنها به بازدید کنندگان نیز باید مد نظر قرار گیرد . بروشور جدید زیارتگاه بوسیله انجمن تهیه و از نوروز90 ارائه آن به مهمانان نوروزی زیارتگاه آغاز شد.درمقابل همواره باید دستمزد و امکانات رفاهی قابل قبولی برای فروشندگان بلیط متناسب با اوضاع اقتصادی روز در نظر گرفته شود.همچنین راهکار مناسب در مقابل افراد شرور با توجه به دوری زیارتگاه از شهر با هماهنگی نیروی محترم انتظامی به آنها آموزش داده شود.با توجه به دستور اداره محترم میراث فرهنگی اردکان مبنی بر کاهش بهای ورودیه از 1000تومان به 500تومان در سال جدید بنظر میرسد این مبلغ جهت تأمین فروشنده بلیط نیز کافی نباشد .بدیهی است مهمانان در مقابل پرداخت ورودی خواهان حداقل انتظاراتی از قبیل آب آشامیدنی سالم ، محلی برای استراحت موقت ، نظافت و بهداشت مناسب ، دستشوئی بهداشتی ،  بوفه با امکانات مناسب بهداشتی ،راهنما یا حداقل بروشور زیارتگاه و یا معرفی محل بوسیله رسانه های مداربسته شنیداری و تصویری و غیره میباشند که با دریافت ورودیه 500 تومان تحقق تمامی اهداف فوق آسان نخواهد بود و لازم است انجمن تلاش نماید از طریق مراجع ذیربط قانونی بنحوی این مشکل را حل نماید.

12- همکاری با کارگردان فیلم مستند چکچک که بوسیله انجمنهای زرتشتی سراسر کشور در همایش انجمنها  مصوب وساخته شد و یک قسمت 8 دقیقه ای از این فیلم که تکیه بر معرفی زیارتگاه با تأئید انجمن محترم موبدان تهران داشت بوسیله انجمن شریف آباد خریداری گردید، که امیدواریم  پس از اخذ مجوز لازم در تمام طول سال در زیارتگاه در مکان مناسبی جهت بازدید کنندگان به نمایش در آید.

13- تهیه و نصب نرده های اطراف استخر و رنگ آمیزی درب و لوح اطراف داخل زیارتگاه پیرسبز و نصب نرده های محافظ پله ها.

14- آز مایش و کلر زنی آب آشامیدنی زیارتگاه در مقاطع مختلف با همکاری بیدریغ شبکه محترم بهداشت و درمان شهرستان اردکان و آز مایشگاه محترم آب یزد. لازم است این امر تداوم یابد وبا توجه به اینکه استخر ذخیره آب سر پوشیده نیست لازم است آب آن قبل از مصرف بهداشتی شود که این عمل با کلراسیون انبار مرکزی انجام میگیرد .جهت کنترل بهتر ، دومنبع پلی اتیلن با ظرفیت کل6000 لیتر خریداری و در محل مناسب بالادست زیارتگاه نصب گردید تا آب استخر ابتدا به داخل آن هدایت و پس از کنترل به انبار بزرگ اصلی هدایت شود بدین ترتیب کنترل کیفیت آب بدلیل حجم کمتر آن دقیق تر بوده و ظرفیت آب ذخیره زیارتگاه نیزافزایش   می یابد.

15- با توجه به عدم دسترسی آسان اکثر ساختمانهای زیارتگاه پیرسبز به آب 4 منبع پلی اتیلن به ظرفیت تقریبی کل 14000 لیتر خریداری گردید تا در مکانهای مناسب نصب و پس از تهیه نقشه لوله کشی ساختمانها و ایجاد مسیر جدید فاضلاب آنها که اکثرأ فرسوده و غیر قابل استفاده میباشند دسترسی آسانتری به آب وجود داشته باشند و بخصوص در زمان زیارت همگانی  از تجمع زیاد زائرین در آب انبار و مقابل ساختمان خادم و دستشوئی زیر زیارتگاه کاسته شودبا این اقدامات مجموعأ 20000 لیتر به ظرفیت آب ذخیره زیارتگاه اضافه میگردد.

16- بنابر اظهار متخصصان کشاورزی بر اثر بازسازی زیارتگاه پیرسبز بعلت آب بندی استخر و ایجاد       پله های سنگی و در نتیجه مسدود شدن جریان آب و هوای لازم مورد نیاز برای درخت چنار زیارتگاه ، این درخت دچار ریزش شدید برگ در تابستال سال گذشته گردید که حتی برگهای سبز نیمه خشک نیز بعلت شوک وارده نرسیدن آب و هوای کافی به درخت در حال ریزش بود که با راهکارهای ارئه شده توسط متخصص اداره حفظ نباتات استان یزد و سه نفر از استادان رشته کشاورزی دانشگاه از تهران که از محل بازدید نمودند اقدام به رفع موانع از طریق برداشتن بخشی از دیوار بتنی داخلی استخر و ایجاد شیر آب جهت آبیاری کنترل شده و همچنین سایر اقدامات توصیه شده گردید که خوشبختانه با بازدید ماه اخیر کارشناس کشاورزی از محل دوباره درخت احیا شده و خوشبختانه اقدامات انجام گرفته موثر واقع گردیده است .مضافأ اینکه راهکارهائی جهت پایداری درخت سرو ارائه دادند که پس از دریافت این راهکارها و تصویب انجمن بمنظور حفظ این درخت کهنسال انجام خواهد شد.

17- تعمیرات متفرقه آشپزخانه ها و راه پله ها و ایزوگام پشت بام موتورخانه و گاراژ پائین کوه  زیارتگاه  پیر سبز.

18- تعمیر اولین ساختمان ورودی مقابل زمین بازی زیارتگاه پیرسبز و ایزوگام پشت بام آن جهت استفاده بهینه آن در آینده.

19- ساخت 6  باب دستشوئی بهداشتی در پائین دست ساختمانهای زیارتگاه جهت سهولت دسترسی همکیشان بخصوص سالمندان و کودکان و افراد مریض، که هر سال نیاز آن را بخصوص موقع زیارت همگانی به نمایندگان انجمن یاد آور میشدند و تقاضای ساخت آنرا داشتند که خوشبختانه بخشی از هزینه آن از دهش جناب آقای دکتر کامران کاویانی تأمین گردید و مابقی از درآمد زیارتگاه پرداخت شد و با نظارت جناب آقای مهندس پیمان نوذری و سرپرستی انجمن ساخته شد و موقع زیارت همگانی امسال مورد بهره برداری قرار گرفت. و رضایت قابل توجه همکیشان را در پی داشت.در اینجا لازم است از جناب آقای دکتر کاویانی و مهندس نوذری و پیگیری و زحمات معاون محترم انجمن جناب آقای خدایار آذرمنش تقدیر و تشکر گردد.

20- تهیه تدارکات و پشتیبانی و انتظامات در زیارت همگانی امسال پیرسبز . همکاری با انجمن محترم یانشوران مانتره در برپائی نمایشگاه عکس و کتاب و مسابقه های دینی و برنامه های تفریحی کودکان و بزرگسالان و غیره ، که از انجمن یانشوران مانتره یزد بخصوص در مشارکت ویژه آنها برای برگزاری نیایش همگانی در زیارتگاه پیرسبز سپاسگزاری میشود.برگزاری گهنبار و پاسداشت یاد جان باختگان مهین ، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور ریاست محترم انجمن موبدان تهران در زیارتگاه پیرسبز و غیره.

21- همکاری با انجمن محترم اهرستان در بازسازی خیله آنها در زیارتگاه پیرسبز.

22- پی گیری رفع نقص ساخت و ساز ساختمان مزرعه کلانتر که چندین سال است بعلت همکاری ضعیف جناب آقای سهراب سامیا در این مورد معطل مانده و تا کنون تمامی مهندسین ساختمان متفقأ نظر به تخریب و ساخت مجددآن بر اساس اصول مهندسی و رعایت اصول ایمنی دارند که لازم است با پی گیری انجمن از طرق مختلف این مسئله حل شود.

23- با پی گیری انجمن توسط انجمن محترم کوچه بیوک پشت بام ساختمان کوچه بیوک در زیارتگاه       پیر پارس بانو(خاتون بانو) ایزوگام شد و برخی تعمیرات نیز انجام گردید که نیاز به تکمیل دارد.

24-محصور نمودن خیله حضرت در زیارتگاه پیر پارس بانو بوسیله نرده و درب آهنی از دهش خیراندیش نیکوکار خانم حضرت و با سرپرستی آقای ماهیار دهموبد.که از بانی خیر سرکار خانم حضرت و زحمات آقای دهموبد تشکر میگردد.

25- تعمیر پمپ آب چاه زیارتگاه پیر هریشت که از همکاری آقایان خدایار آذرمنش سهراب آذریان و داریوش کاموسی تشکر میگردد.

26- تعویض لوله های آب زیارتگاه پیر هریشت بدلیل فرسودگی، از دهش خیراندیش نیکوکار جناب    آقای شاهرخ سلامتی.

27-بازگشائی دبیر خانه انجمن ، که در حال حاضر با سرپرستی آقای خدایار آذر منش معاون محترم انجمن افتخاری اداره میگردد و ساعت 6 الی 8 بعد از ظهر روزهای چهار شنبه پاسخگوی مراجعین میباشد.

28- در پایان اضافه مینماید انجمن جهت توسعه فعالیتهای خود در حیطه ورزش ، دینی، نظارت بر موقوفات ،مددکاری ، مدیریت بهینه زیارتگاهها و معابد ، امور فرهنگی نیاز به تشکیل کمیسیونهای تخصصی با مشارکت تمامی همکیشان علاقه مند و فعال و ماهر در هر یک از موارد فوق دارد که امیدواریم با استقبال علاقه مندان در آینده انجمن  به اهداف فوق جهت ارتقاء خدمات رسانی به جامعه بر اساس مفاد اساسنامه دست یابد.

همازور،پیروز و سربلند باشید.

  شاه بهرام بلیوانی

رئیس انجمن زرتشتیان شریف آباد اردکان یزد (گردش 25)

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد

فرتوری از نگارخانه

noroz91yazd20_20120330_576397214829.jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2