گزارش تصویری از مراسم شاباش در درمهر نرسی آباد     آیین شاباش نوروز 94 در نرسی آباد – فرتور از نسرین نوایزدان   

        نسرین نوایزدان – برگزاری آیین شاباش به همراه با جشن خوانی روز شش فروردین در درمهر نرسی آباد اجرا شد

گزارش تصویری جشن دیگان و چله نرسی آباد    جشن شب چله 93 نرسی آباد – فرتور از نسرین نوایزدان 

          نسرین نوایزدان – جش شب چله هم زمان با جشن دیگان در نرسی آباد برگزار شد

گزارش تصویری از تیرگان خودمانی نرسی آباد       جشن تیرگان 93 نرسی آباد یزد  – فرتور از نسرین نوایزدان

        نسرین نوایزدان – جشن تیرگان در نرسی آباد یزد همراه با آيين آب پاشی درباشگاه این محله جشن گرفته شد

گزارش تصویری جشن زاد روز اشو زرتشت در نرسی آباد

 زاد روز اشو زرتشت سال 93 در نرسی آباد – فرتور از نسرین نوایزدان     نسرین نوايزدان -  جشن زاد روز اشو زرتشت بزرگ پیامبر ایرانی در محله نرسی آباد يزد با حضور همکیشان و با برنامه های متنوع برگزار شد

گزارش تصویری از فعالیت اهالی نرسی آباد در تمیز نمودن اتشکده محله خود 

پاکسازی آتشکده نرسی آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان  نسرین نوایزدان - همكيشان نرسی آباد با پاكسازي آتشكده و سالن محله خود ، انرا براي پذيراي روز نخست نوروز و برنامه جشن شش فروردين اماده نمودند

  گزارش تصویری از نمایش و برنامه های شاد جشن سده نرسی آباد یزد    جشن سده نرسی آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان 

     نسرین نوایزدان – جشن سده در نرسی آباد با برگزاری نمایشهای شاد و برنامه های دینی شامگاه 9 بهمن برگزار شد

گزارش تصویری از گهنبار چهره میدیاریم گاه نرسی آباد یزد    آیین گاهنبار میدیاریم گاه نرسی آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان   

    نسرین نوایزدان - گاهنبار میدیاریم گاه: (میانه‌ی سال یعنی میانه‌ی زمستان)  این گهنبار گاه آفرینش جانوران است و از روز مهر تا ورهرام ایزد از ماه دی یعنی از روز شانزدهم تا بیستم دی ماه باستانی (10 تا 14 دی ماه خورشیدی‌) برپا می‌‌شود

فرتوری از نگارخانه

3hamayesh6_20100114_588329989742.jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2