گهنبارخوانی ، مسابقات ، جشن و نمایش و آیین آتش روی بام از دریچه دوربین     جشن پنجی سال 94 مزرا گهنبارخوانی ، مسابقات ، جشن و نمایش و آیین آتش روی بام از دریچه دوربین – فرتور از منوچهر جمشیدی 

    منوچهر جمشیدی – پنجه هنوز در برخي از روستاهاي زرتشتي استان يزد از جمله مزرعه كلانتر، برگزار مي‌شود . پنجی مزرا يعنی ورزش و گهنبار و سرور و آواز، پنجی مزرا همه چيز دارد و هيچ كم ندارد.

 از بانواني كه در مزرا زندگي ميكنند سپاسداری شدجشن اسفندگان 93 مزرعه کلانتر – فرتور از منوچهر ارغوانی 

      منوچهر ارغوانی - جشن اسفندگان و بزرگداشت جايگاه بانوان، در سالن شهید رستم آذرباد روستای مزرعه کلانتر برپا شد

گهنبارخوانی ، مسابقات  و آیین آتش روی بام از دریچه دوربین  جشن پنجی سال 93 مزرا در یک نگاه- فرتور از منوچهر جمشیدی   

     منوچهر جمشیدی - با آمدن پنجی حال هوای مزرا هم عوض شده رفت آمدها بیشتر وشور هیجان در مزرا موج میزد

هموندان  گردش 4 و بازرس جديد انجمن زرتشتيان مزرعه کلانتر يزد مشخص شدند   هموندان گردش 4 انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر – فرتور از منوچهر جمشیدی 

   منوچهر جمشیدی -  انتخابات گردش چهارم  انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر بامداد روز 27 تیر 1393 در سالن شهید رستم آذرباد برگزار شد و هموندان جدید این انجمن مشخص شدند.

گزارش تصویری از  هیرومبا و آیین اتش افروزی در مزرعه کلانتر یزد‌‌ هیرومبا مزرعه کلانتر یزد در سال 93  - فرتور از منوچهر جمشیدی   

      منوچهر جمشيدي -  روستای زرتشتی نشین مزرعه کلانتر یزد مراسم هیرومبا همه ساله به رسم تقویم قدیم  پاس میدارد

بررسی و تصویب ترازنامه درمجمع همگاني انجمن زرتشتيان مزرعه‌كلانتر    انتخاب هیات نظارت بر انتخابات گردش چهارم مزرعه کلانتر  

   منوچهر جمشیدی - مجمع همگاني انجمن زرتشتيان مزرعه‌كلانتر يزد روز آدینه 11 بهمن  از ساعت 10بامداد با حضور بخشدار محترم ميبد برگزار شد

گهنبارخوانی ، مسابقات ، جشن و نمایش و آیین آتش روی بام از دریچه دوربین      جشن پنجی سال 92  مزرا در  یک نگاه -  فرتور از فيروزه منوچهري 

      پنجه هنوز در برخي از روستاهاي زرتشتي استان يزد از جمله مزرعه كلانتر، برگزار مي‌شود . پنجی مزرا يعنی ورزش و گهنبار و سرور و آواز، پنجی مزرا همه چيز دارد و هيچ كم ندارد.

گزارش تصویری از  هیرمبا و آیین اتش افروزی در مزرعه کلانتر یزد  

هیرومبا مزرعه کلانتر یزد در سال 92 – فرتور از منوچهر جمشیدی  منوچهر جمشيدي -  روستای زرتشتی نشین مزرعه کلانتر مراسم هیرمبا  را پسین روز چهار شنبه 21 فروردین 1392  برگزار نمود

فرتوری از نگارخانه

majmaanjomanmavandadi2_20130507_652660766337.jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2