مهمترین حشنهای ایران باستان    ايرانيان شادترين مردمان جهان بودند 

              پارسا ایران منش  - نياکان گرامی ما بدون تردید شادترین مردمان جهان بودند و رسم شادزیستی را زرتشت برای آنان به جای گذاشت

  ١٢ جشن ماهیانه  تنها جشنهایی بودند که نام روز و ماه با هم تلاقی پيدا ميکرده است

ایرانيان غير از این جشنها : نوروز - ١٣ فروردین - ۶ فروردین و گرامی داشت آتش و همچنين جشن سده را نيز داشته اند

مهمترین جشنها به قرار زیر بوده است

جشن نوروز : یکی از کهن ترین جشنهای جهان است که مورخين آنرا به جمشيد شاه پيشدادی در ۵٠٠٠ سال پيش نسبت داده اند

جشن ۶ فروردین : زادروز زایش اشو زرتشت بزرگوار - پير خرد و دانش جهان که سال ٢٠٠٣ را نيز سازمان یونسکو به نام وی نامگذاری نمود.

جشن سوری : یا همان گرامی داشت آتش است که در گذشته ١٠ روز آخر سال برگزار ميشده است و بعد از اسلام آخرین چهارشنبه سال شده است . ایرانيان برای شادی روح نياکانشان روزهای آخر سال را آتش می افروختند

جشن تيرگان : این جشن علاوه به تلاقی کردن روز و ماه به پرتاب تير جاودانه آرش کمانگير نيز نسبت داده شده  

آرش قهرمان ملی ایران با پرتاب تيری از فراز کوهی در تبرستان مرز کشور ایران و توران را مشخص کرد و خودش از شدت فشار پرتاب در راه ایران جان سپرد

جشن مهرگان : این جشن نيز بعد از نوروز مهمترین جشن ایران است که علاوه بر تلاقی کردن ماه و روز به قيام ملی کاوه آهنگر بر ضد ضحاک تازی نيز نسبت داده شده است . کاوه نماد وطن پرستی بوده است و از این رو ۶ روز این جشن ادامه داشته است و در ممالک بسياری آن گرامی داشته ميشده است

جشن سده : این جشن را به پيدایش کشف آتش توسط ایرانيان در جهان نسبت داده اند . فلسفه ای بسيار دور از زمان هوشنگ شاه پيشدادی در ۶٠٠٠ سال پيش دارد . هنوز بعد از این مدت بسيار دور آثاری از آن پادشاه در شهر مسجد سليمان باقی است .

جشن سپندارمذگان : این جشن نيز علاوه بر تلاقی ماه و روز به جشن زن ایرانی مشهور است . زنان ایرانی در ۴٠٠٠ و اندی سال پيش یک روز را در سال در حکم پادشاه خانه بر تخت می نشستند و مردان باید از زحمات و تلاش دلسوزانه آنان قدردانی ميکردند و مقام والای وی را ارج می نهادند .

این جشن تا قبل از اسلام برقرار بود ولی در چند سال اخير دوباره زنده شد و ایرانيان اصيل آنرا جشن میگيرند

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
 • مهمان - مهمان

  بدین شایستگی جشنی-بدین بایستگی روزی"
  تراهرروزجشنی باد ونوروزی
  بیاری اهورامزدا
  تاتوانی درجهان ازذیده اشکی پاک کن نورشادی برفشان وعالمی راشادکن
  ریشه غم رابخشکان بذردلشادی بکار
  راه انسانی (اشا)بپیماناکسانرا خوارکن
  آرامش وشادی نیکان وپاکان جهان روز افزون باد.

 • مهمان - مهمان

  درودبر شما.اکنون تحقیق و بررسی شود میبینیم که ایرانیان جزو افسرده ترین ها ی مردم جهان هستند!دلایلش هم مشخص است لازم به توضیح نیست!سپاس

تهیه شده توسط Komento