امرداد فرشته جاودانگي و بي مرگي است و نماينده آخرين مرتبه كمالاتست  جشن امردادگان

منوچهر ارغواني  - واژه اوستایی امرداد  امرتاته (Amertata) است که به چم بی مرگی است .و اگر الف آن را پیشوند نفی است از قلم بیندازیم معنی آن عوض شده و فرشته بی مرگی و جاودانگی به دیو نیستی و مرگ تغییر شکل می دهد. 

 

امرداد روز در امرداد ماه که روز هفتم است جشن امردادگان می باشد و به تاريخ خورشيدی برابر ۳ امرداد ماه است  اين  جشن متعلق به  امشاسپند امرتات که مظهر جاودانگی و تندرستی و دير زيستن است

خداوند فروغ ايزدي را در قلبها فروزان دار تا به هم مهر و محبت داشته باشيم   جشن آذرگان

منوچهر ارغواني - روز نهم هر ماه «آذر» یا«اَتر»(Atar) نام دارد؛ آذر ایزد ِویژه ی همه ی آتش هاست و از احترام ویژه ای نسبت به سایر آخشیج ها (عناصر) برخوردار می باشد و «جشن آذرگان» جشنی دیگر از جشن های آتش است در گرامیداشت این آخشیج و ایزد منسوب به آن.

جشن آبانگان جشني در گراميداشت ستاره‌ي روان و رود پهناور
جشن آبانگان   

  - منوچهر ارغواني  آبانگان جشنى است ملى و سنتى كه روز آبان روز مطابق است با ده آبان در گاهشمار قديم و 4 آبان در گاهشمار جديد برگزار و نام فرشته نگهبان آب را با خود دارد .

جشن مهرگان ، جشن مهر و محبت و عشق  
جشن مهر و دوستي - جشن مهرگان   

  منوچهر ارغواني - جشن مهرگان يكی از كهن‌ترين جشن‌ها و گردهمايی‌های ايرانيان و هندوان است كه در ستايش و نيايش مهر يا ميترا و ایزد «میثرَه» یا «میترا» و بعدها «مهر» برگزار می‌شود.

تشتر ستاره ي رايومند فرهمند را مي ستاييم كه شتابان به سوي فراخكرت بتازد         چشن تيرگان

منوچهر ارغواني - در فرهنگ زرتشتی، شادی در حکم یکی از بزرگترین آفریدههای داداراورمزد، بخش مهمی از زندگی ما را به خود اختصاص میدهد. جشن تیرگان، شاید شادمانهترین آیینی باشد که در میان زرتشتیان رواج دارد.

 جشن رسايي و تندرستي و سرسبزي برتمام همكيشان خجسته باد جشن خوردادگان

منوچهر ارغواني - جشن خوردادگان روزخورداد از خوردادماه برابر با چهارم خورداد در گاهشماری ایرانی جشنی در ستایش و گرامیداشت «خرداد»( خورداد) که در اوستایی »هَئوروَتات« (haurvatat) و در پهلوی«خُردات» خوانده می­شود و به مانک رسایی و تندرستی و کمال و نام یکی از هفت امشاسپند است

ارديبهشت گان اهورايي و راستي هاي از دست رفته 

منوچهر ارغواني -  هر ماه زرتشتيان برابر شدن روز و ماه را جشن مي گيرند و ارديبهشتگان نيز ازجمله اين جشنهاست که حاصل برابر شدن روز ارديبهشت از ماه ارديبهشت است. 

جشن فروردين گان يا فرودگ جشن بزرگداشت فروهرهاست         جشن فروردينگان يا فرودگ  

   منوچهر ارغواني - روز نوزدهم هر ماه «فروردین» نام دارد و نوزدهم فروردین جشنی برگزار می‌شود، به نام «فروردینگان» که به آن «فرودگ» نیز می‌گویند. 

جشن سيزده بدر  و مراسم هاي روز طبيعتتیر روز از فروردین ماه برابر با 13 فروردین جشن سيزده بدر 

   منوچهر ارغواني - سيزدهمين روز از هر ماهي در گاهنامه‌ي ايراني تير يا تيشتر نام دارد و روز سيزده ماه فروردين به جشن سيزده بد‌ر  و روز طبيعت نام گذاری شده است.

ششم فروردين، زادروز اشو زرتشت، پيامبر ايرانی            زادروز اَشو زرتشت پيامبر ايرانی خجسته باد 

     منوچهر ارغوانی - ششم فروردين، زادروز اشو زرتشت، پيامبر ايرانی، تنها پيامبری كه از ميان آرياييان برخواست و انديشه‌ی نيك، گفتار نيك و كردار نيك را ندا و گسترش داد و جهان را با اين منش و خو پرورش داد، فرخنده باد

بشد چارشنبه هم از بامداد    بدان  باغ  که  امروز  باشیم  شاد 

جشن چهارشنبه سوری   منوچهر ارغوانی - جشن چهارشنبه سوری به همراه ديگر آيين آن با گوناگوني و زیبایي بسيار و آواز و ترانه های شادی بخش و بزم و پایکوبی در همه سرزمین ایران بزرگ از چند هزار کیلومتری کردستان تا چین برگزار می شود. گستره برگزاری این جشن، نشان از شكوه و پايندگي فرهنگ كهن اين بوم دارد

جشن اسفندگان و روز گراميداشت زمين بارور و بانوان         
جشن اسفندگان روز گراميداشت زمين بارور و بانوان   

   منوچهر ارغواني - زرتشتيان به عنوان نخستين پاسداران مقام زن در تاريخ، جشن بزرگداشت مقام  زن را همزمان با جشن اسفندگان در روز ۲۹ بهمن گرامي مي‌دارند.

فرتوری از نگارخانه

neshastsal89komisiyn16_20101112_-26059206.jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2