در حضور دبیرکل کانون مهرورزان صلح سرکار بانو سوسن صفاری

دکتر موبد اردشیر خورشیدیان رئیس  انجمن موبدانروزهاي اول و دوم اسفند ماه 1386 سمينار علمي،‌ پژوهشي و بين المللي صلح،‌ زنان و اديان الهي برپا بود،‌ اين همايش توسط كانون مهرورزان صلح  برگزار شده است و در وب سایت آن از سازمان زنان زرتشتي نيز به عنوان يكي از حاميان سمينار نام برده شده است.موبد دكتر اردشير خورشيديان،

 سرنشين انجمن موبدان تهران از سخنرانان روز نخست اين همايش بوده است كه متن سخنرانی کامل ایشان در زیر آمده است .

 به نام خداوند جان و خرد

گرامی دبیرکل کانون مهرورزان صلح

سرکار بانو سوسن صفاری

پیش ازآغاز سخنرانی برخود بایسته می‌دانم که به‌مناسبت جشن اسفندگان، که روزفروتنی و مهرورزی و باروری، روز زن و مادر و زمین در ایران باستان است را برهمگی بانوان محترم هم‌میهن، فرخنده‌باد عرض نمایم. 

با درود و سپاس از «کانون مهرورزان صلح»که سمینار بین‌المللی «صلح، زنان، ادیان الهی» را تشکیل داده و برآنست تا دیدگاه دین‌داران ودین‌مداران اندیشمند را درارتباط با مقام زن در ادیان ،صلح درادیان و نقش زنان در صلح، را به طور کارشناسی و زیربنایی مورد بررسی قرارداده و راه‌کارهایی عملی، برای استقرار صلح جهانی را فراهم نمایند.

ازآنجا که این فرمول در همه موارد صادق است که «باور یا عقیده» است که « خلق وخو واخلاق » می‌سازد و اخلاق، « قانون » می‌نویسد و قانون، «امنیت» می‌آورد و«عدالت » برقرارمی‌کند. تنها باورهای انسانی است که خلق و خو، اخلاق انسانی، قانون، امنیت وعدالت انسانی درپی خواهد داشت. 

ازاین رو بایستی نخست به چند نکته کلیدی در ارتباط با«باورهای دینی در جایگاه زن» و «صلح ودوستی» را که ما زرتشتیان سخت به آن ایمان داریم را بیان نمایم، تا بتوانم درپایان دیدگاه خویش را به «نقش زنان درایجاد باورهای خدایی تا رسیدن به صلح جهانی» بیان نمایم :

1.     واژه «دائنای» اوستایی و «دیانای» لاتین و«دین و دیانت» عربی از یک ریشه و به مفهوم قدرت درک درون و دانش انتخاب کردن راه انسانی که امروزه به آن «وجدان انسانی» می‌گوییم، است. بنابراین دین ودین داری  به مفهوم پرورش وجدان انسانی ازراه خردورزی است. (وجدان =  وجود گمشده خود را یافتن)

2.     درگاتاها و اوستا، زن و مرد برابر دانسته شده و زنان پارسا و قهرمان در کنار مردان پارسا و پهلوان ستایش شده‌اند. و در قوانین احوال شخصیه زرتشتیان، هرحقی به مرد داده می‌شود، به زن نیزداده شده است.   

3.     باور به برابری حتی در واژه‌هایی که به دختر و زن خطاب می‌شود، نیز مشهود است. واژه زن وزندگی از ریشه زامیاد به مفهوم زایندگی است و در اوستا زن «نمو پئتی» یعنی نورخانه خوانده می‌شود. و درفرهنگ ایرانی زن را همسر (کسی که سرش بامایکی است)، کدبانو(مدیرخانه) می‌گوییم. و زن و مرد را «او» خطاب می‌کنیم. ونمی‌گوییم WOMANیعنی مرد رحم‌دار یا HE&SHEو... که جای بحث جداگانه می‌طلبد.

4.     در دین زرتشتی همه انسان‌ها از هر جنس و نژاد، باهم دارای حقوق برابر است. گاتاها و اوستا همواره از صلح و دوستی بین انسان‌ها سخن رانده و پیروان را به هم نیرو شدن با نیکان و خوبان جهان از هر دین و مذهب و جنس و نژادی که باشد فرا می‌خواند:«ما خواستاریم از زمره کسانی باشیم که جهان را به پیش ببریم» و یا «همازوربیم(هم نیرو باشیم). همازور هما اشو(راستی‌جویان)بیم. هم کرفه، کرفه کاران(هم کار ثواب کاران) بیم»

5.     دین زرتشتی خواستار صلح و دوستی ما بین همه انسان‌ها در جهان است: در پنج وعده نماز روزانه میخوانیم که «(مزدیسنی اهمی. مزدیسنی زرتشرش. فرورانه آستوی تَسچه. فروه تَسچه. آسنوی هُمتم مینیو. آسنوی هوختم وَچو. آستوی هَورشتم شیوتنم. فرسپایو خِدرام. نداستنی تَشام. خویت َودثام.) یعنی می‌ستاییم دین پاک مزداپرستی را که آورده اشوزرتشت پیامبر است. و پیروی از اندیشه و گفتار و کردارنیک را سفارش می‌کند و دور نگهدارنده جنگ افزار و آشتی دهنده و دین از خود گذشتگی است. ما براین باور هستیم که هر انسانی اندیشه و گفتار و کردارش نیک باشد و در راه درک و گسترش راستی کوشش نماید بی‌تردید به بهشت برین خواهدرفت.

6.     3745 سال پیش مردم هم‌زمان اشوزرتشت، فرزندان خویش را جنگ‌جویی می‌آموختند و درسن 15سالگی طی مراسمی «زره» می‌پوشاندند و کمند به کمرمی بستند. نخستین کاری که پیامبرایرانی انجام داد این بود که زره را تبدیل به پیراهنی سپید رنگ و از جنس پنبه به نام «سِدرهsedre » و کمند را به کمر بندی دو لایه و نازک به نام «کُشتی koshty (زنار)» تغییر داد. تاپیروان بیاموزند که جنگ باید تنها در دامنه «اندیشه » انجام گردد و تنها اسلحه را باید برای دفاع به کاربرد.  

·        وشوربختانه امروزه درعمل درجهان ، شاهد هستیم که:  

1.     خرد گرایی افراطی، به شدت گسترش یافته و دین‌داری به مفهوم اصلی خود که آموزش دانش درون و بیدارکردن وجدان انسانی است، به آرامی حتا دربین تحصیل کرده‌ها و بخردان هم، درحال فراموش شدن است. و شاهد هستیم که بیشتر ریاضی‌دانان و دانشمندان متخصص وفوق تخصص در جهان در خدمت پول و قدرت هستند و تنها طالب درآمد و رفاه دنیایی بیشتر خویش است.  بطوریکه حاضرند، برای ساخت بمب اتم. بمب نوترونی ومواد لازم برای ساختن بمب‌های شیمیائی پیشرفته و تولید مواد گوناگون مخدر و داروهای روان‌گردان و ساختن وسایل قمار و...، همه توان خویش را دراختیار صاحبان پول و قدرت قرار دهند. بطوریکه اندیشه‌های نژاد پرستانه و ملی‌گرایی و قومی و فرقه‌ای افراطی، و باورهای اژدها و دیو و اهرمن‌ساز. جای اندیشه‌های انسان ساز و تعالی‌بخش را در جهان  بسیار تنگ کرده است.

2.     دربین توده مردم جهان ، دین مفهوم واقعی خود، یعنی وجدان بیدار انسانی را که باید اخلاق انسانی به‌سازد و قوانین انسانی در جهان بنویسد و امنیت و عدالت برای همه انسان‌ها از هر صنف و فرقه و طبقه و نژاد فراهم نماید، را ازدست داده است و مورد سوء استفاده بسیاری ازدولت مردان گیتی قرار گرفته و به جای ساختن انسان‌های والا و انسان دوست و تعالی‌بخش و انسانیت‌پرور، انسان‌هایی به‌شدت فرقه‌گرا و خالی از دین (وجدان) می‌سازد که مانند ربات(آدم آهنی) به‌جای خودشناسی و خداشناسی و تلاش برای رسیدن به خدای یکتا و بی‌نیاز، خود را آماده می‌کنند که در راه  منافع خویش، پا بر روی همه اصول انسانیت بگذارند و همه میثاق‌های دینی و فرهنگی حقوق‌بشر، را نادیده انگارند. و تحت عناوین گوناگون مانند گسترش دموکراسی و حتا به بهانه حقوق بشر به کشورهای‌ دیگر حمله می‌کنند و به ویژه جهان سومی و ضعیف تر را استحمار و استثمار و استعمار می‌نمایند و مردمان را به بهانه‌های گوناگون به خاک و خون می‌کشند. بطوریکه مشاهده می‌کنیم که مرفه ترین و پولدارترین  آدم‌های دنیا صاحبان کارخانه‌های اسلحه‌سازی، دلالهای اسلحه، تولید کنندگان مواد مخدر و قاچاق‌فروشان، صاحبان قمارخانه‌ها و مراکز فساد، صاحبان کارخانه های مشروب‌سازی، زمین خواران و پول‌شویان هستند.  و افراد تحصیل کرده و سازنده ومفید برای جامعه، درمقام رفاهی سی وپنجم یا حتی کمتر در گیتی قرار می‌گیرند! 

براستی چرا؟همه ازرش‌ها و همه‌چیز مردم جهان پول و ثروت شده و اینچنین اندیشه‌های مادی صرف و مصرف‌گرایی  و منافع‌طلبی افراطی، و خشونت و آز و کین و دیگر اندیشه‌های فرو واقعی و مخرب، دردنیا درحال گسترش است؟ براستی علل این همه نابرابری و توهین و ظلم و جور و جنگ و خونریزی که درجهان برپاست، درچیست؟

·        تمام پیروان ادیان توحیدی به یکتایی خدا (توحید) پیامبری پیامبران (نبوت ) وجهان مینوی (معاد) اعتقاد داریم و باور داریم که تنها با عمل به راستی و درستی و نیکی در اندیشه و گفتار و کردار و خدمت به خلق و پاک نگداشتن محیط زیست و بسیاری مشترکات دیگر است که می‌شود به وحدت و همازوری و یکرنگی رسید. پس به‌راستی بایسته است که با همه توان مادی ومینوی به حقوق انسانی دیگرانسان‌ها درجهان احترام بگذاریم و در راه رسیدن به صلح و آرامش وامنیت درجهان با همه نیکان و خوبان و بخردان جهان همیار شویم و یاری‌رسان گردیم.

و از آنجا که بانوان محترم، دارای روحیه لطیف‌تر و احساس و وجدان قوی‌تری هستند و نقش بسیار مهمتری در تربیت فرزندان دارند، به ویژه اگر از دانایی و آگاهی کافی برخوردار باشند، حقیقتا و براستی می‌توانند بسیار بیشتر ازمردان، درزمینه درک اهمیت آرامش و لزوم امنیت و صلح و گسترش صفات نیک انسانی در جهان گوی سبقت را از مردان بربایند و امکاناتی فراهم نمایند تا این فرهیختگان انسان‌دوستِ‌نیکی‌افزا، بتوانند با شناخت علل و اسباب همه نارسایی‌های موجود درجهان و چگونگی مبارزه خردمندانه با آنها براین مهم توفیق یابند.

  • اندیشه های بشری به سه دسته تقسیم میشود :

اندیشه وباورهای «واقعی» که برحقایق و واقعیات تکیه دارد(علم و دانش به‌دنبال این نوع از اندیشه‌ها وباورها است). دوم باورهای «فرا واقعی» که بال اندیشه و گفتار و نیک انسان را باز می‌کند و تعالی بخش و انسانیت گستر‌است. و نوع سوم باورهای «فروواقعی» است که دروغ می‌گسترانند و ارتجاعی و فرقه‌گرای افراطی و اهریمن‌ساز است. براساس این تعریف، تنها دو باور نخستین فرهنگ‌ساز است، درحالیکه باورهای سومی، ضد فرهنگ است و جامعه جهانی را از رسیدن به توافق وصلح بازمیدارد.

ودرحالی که می‌دانیم که تنها درمحیط برابر و احترام آمیز و سرشار از انسانیت است که می‌توان به امنیت و آرامش و دوستی و در نهایت به صلح جهانی رسید. بایستی همه اندیشه‌های بشری را بر اساس خرد و وجدان و دانش و بینش با این خط کش و معیار دقیق بدرستی تفکیک کرد و اندیشه‌های واقعی و فرا واقعی را درجامعه آموخت و پروراند و انتشار داد واندیشه‌های فرو واقعی را از مغزها پاک نمود. و البته که بانوان محترم با پی بردن به نقش والای خویش باتکیه بر آموزش‌های دینی و وجدانی و خدایی و درک اهمیت صلح و دوستی در جهان، می‌توانند بالاترین و مهمترین نقش را در برقراری این مهم بازی نمایند. تا از راه دانا کردن مردم به ویژه فرزندان و آینده‌سازان جامعه، به زبان ساده و همه فهم‌، همراه با کارانداختن اندیشه و خرد (من) و بیدارکردن وجدان انسانی (دین) درجهان و جهانیان، به استقرار صلح و دوستی راستین درگیتی، بیاری خداوند بی‌نیاز، توفیق یابند. ایدون باد . ایدون ترج باد .

موبد دکتراردشیرخورشیدیان . رییس انجمن موبدان تهران .

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • مهمان - مهمان

    بادرودبه شمادکتراردشیرخورشیدی من خانمی31ساله هستم وباعشقی که به دین زرتشت دارم خواستارواردشدن به این دین زیباوپرمحتواکه حاکی ازمحبت دوستی وحقانیت وخالی ازریاودروغ وستیز میباشد.ازشماخواهشمندم مراراهنمایی کنیدتامنهم بتونم درکنادوستان زرتشتی قراربگیرم ورسمأیک زرتشتی محسوب شوم.من میدانم که بایدمراسم سدره برای من انجام شود ولی چگونه ؟من برای گرفتن جوابم لحظه شماری میکنم.سایت من هست rsalomeh@yahoo.com باتشکرسالومه

فرتوری از نگارخانه

hamazoor-chakchak (1).jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2