كرماني مقيم استراليا از نوروز و فرهنگ ايران در آنجا مي گويد

خانم مهراورسروش كابلي

ما ایرانیان چه خوب است که سال نو را با فرخندگی، شادمانی و هماهنگی با طبیعت آغاز کنیم، چون هدف از نوروز، تازه کردن جهان است. ما باید سعی کنیم در سال جدید، بی مهری ها و دشمنی ها را کنار گذاشته و با دروغ و ویرانگری در ستیز باشیم.”

این ها بخشی از صحبت های خانم مهرآورسروش کابلی، یک ایرانی زرتشتی ساکن استرالیاست . مهرآور در سال ۱۹۸۱ به همراه همسر و فرزندانش از فرانسه به استرالیا مهاجرت کرده و از آن زمان تاکنون، فعالیت های فرهنگی زیادی در پاسداشت فرهنگ و آیین ایرانی و به ویژه مراسم نوروز در استرالیا انجام داده است. از تعداد زرتشتیان ساکن استرالیا آمار دقیقی وجود ندارد، ولی گفته می شود در حدود دوهزار زرتشتی در استرالیا زندگی می کنند که از این میان، در حدود ۸۰ تا ۹۰ خانواده از زرتشتیانی هستند که از ایران به استرالیا مهاجرت کرده اند و مابقی، عمدتا شامل کسانی هستند که از هند در استرالیا رحل اقامت افکنده اند.

آتش بر پشت بام

مهرآور که تا سال ۱۹۷۵ در ایران زندگی می کرده خاطرات زیادی از مراسم نوروز در ایران به یاد دارد. او می گوید: “ما همواره چند هفته پیش از آغاز سال نو، به پیشباز نوروز می رفتیم، خانه تکانی می کردیم، وسایل را تمیز می کردیم و سعی می کردیم که هیچ گرد وغباری در خانه نباشد، چون ما زرتشتیان معتقدیم که در سال نو، درگذشتگان به خانواده ها سرمی زنند.”

مهرآورمعتقد است که در گذشته های دور، تقویم ایرانی ۳۶۰ روز را شامل می شده است و پنج روز آخر سال را که ۵ روز گاهانی نامیده می شد، زرتشتیان به خواندن گاتها یا سرودهای زرتشت اختصاص می دادند و در پشت بام ها آتش روشن می کردند و بدین گونه به استقبال نوروز می رفتند. تعارف آینه و گلاب یکی از سنتهای قدیمی زرتشتیان است که گاه از میهمان خود می خواهند که در درون آیینه نگاه کند و سپس به او گلاب می پاشند

در بینش زرتشتیان آتش، نماد روشنایی اندیشه است و در کتب زرتشتی از “وهومنا” یا اندیشه روشن، سخن زیاد به میان آمده است.

مهرآور که بخشی از دوران کودکی خود را در کرمان سپری کرده است از خاطرات آن دوران چنین یاد می کند:” ما نیز در کرمان بعد از خانه تکانی، با روشن کردن آتش به استقبال نوروز می رفتیم…. دنیای زیبایی بود. یادم می آید عصرها که می شد همه روی پشت بام می رفتیم و آتش روشن می کردیم و از اینکه نوروز در راه است شادمانی می کردیم.”

و خاطرات خود را در زمان سال تحویل چنین ادامه می دهد: “معمولاً دو ساعت پیش از زمان سال تحویل دور سفره می نشستیم و مادرم هر خوراکی خوبی که ما دوست داشتیم درست می کرد و بر روی سینی در سفره هفت سین می گذاشت. ما هر کدام یک دفترچه کوچکی داشتیم و در آن کارهایی را که قرار بود در سال آینده انجام دهیم یادداشت می کردیم… یادم می آید که بچه ها چقدردوست داشتند که ببینند دیگری چه چیزی را در دفترش نوشته است. من غالبا می نوشتم که دوست دارم معلم و مادر بشوم.”

و با خنده ادامه می دهد:” نام همسرم بهمن هم دردفتر نوروزی ام و در دوران نامزدی زیاد نوشتم.”

مهرآور در خصوص مراسم سفره هفت سین می گوید: ” خوب به یاد دارم که مادرم به هنگامی که در دور سفره هفت سین می نشستیم، یک سکه طلا در دستانمان می گذاشت، که اگرچه پس از سال تحویل از ما پس می گرفت، ولی به ما می گفت که انسان باید دارا و به دنبال پول درآوردن باشد. سپس به هر یک از بچه ها، یک شاخه سرو می داد و از ما می خواست که در آیینه نگاه کنیم و سپس گلاب به ما تعارف می کرد…. روزگار شیرینی بود!”

تعارف گلاب و آیینه

تعارف آینه و گلاب یکی از سنتهای قدیمی زرتشتیان است که گاه از میهمان خود می خواهند که در درون آیینه نگاه کند و سپس به او گلاب می پاشند. زرتشتیان معتقدند تعارف گلاب به معنای آرزوی سرزندگی و شادابی برای فرد است. مهرآور در این خصوص می گوید: ” گلاب که از گل رز گرفته شده به منزله تازگی است. انسانها نباید همچون تیغ گل رز باشند و به دیگران آسیب برسانند، بلکه باید همچون گلاب تازه و خیر خواه دیگران باشند و خوبی ها ی خود را بدون استثنا به دیگران عرضه کنند.”

ما باید در سال جدید در آینه نگاه کنیم تا خودمان را بشناسیم. ما باید خودمان را دوست داشته باشیم، چون فقط تنها کسی که میتواند سرنوشت زندگی امان را تعیین کند خود ما هستیم

و درخصوص دلایل نگریستن در آینه در سال نو چنین توضیح می دهد:” ما باید در سال جدید در آینه نگاه کنیم تا خودمان را بشناسیم. ما باید خودمان را دوست داشته باشیم، چون فقط تنها کسی که میتواند سرنوشت زندگی امان را تعیین کند خود ما هستیم. ما باید مثل آیینه یک رو، راستگو، روشن ، صیقل خورده و صاف باشیم. ما باید مثل آیینه سفت و محکم باشیم، اما بدانیم که در عین حال ترد و شکننده هستیم. از این رو نباید دیگران را اذیت کنیم.”

یکی از کارهای دیگری که زرتشتیان در ابتدای سال جدید همچون دیگر ایرانیان انجام می دهند کاشت گیاه و سبزه است. مهرآور می گوید: ” طبق تحقیقاتی که محقق ایرانی، دکتر فرح وشی انجام داده است، زرتشتیان قدیم در طول سال بین ۷ تا ۷۰۰ دانه و گیاه به مناسبت های مختلف همچون روز پیمان همسری ،‌تولد کودکان و اعضای خانواده و برخی به تعداد سالهای زندگیشان می کاشتند. من نیز به تبعیت از این رسم، در باغچه منزلم در سیدنی گیاهان و نهال های درختان زیادی همچون هلو، لیمو، پرتقال و زردآلو کاشته ام که برخی سالهاست به ثمر نشسته است.”

نوروز در استرالیا

ایرانیان ساکن استرالیا برای نوروز برنامه های زیادی را در دست اجرا دارند و مهرآور نیز کارهای زیادی را تدارک دیده است. او در خصوص برنامه هایش می گوید:” ما امسال قرار است که نوروز را در یک مدرسه هنری در سیدنی جشن بگیریم و انتظارداریم که درحدود ۷۰۰ نفر ازایرانیان وغیرایرانیان در این مراسم شرکت کنند. همچون سالهای گذشته از شهردار و بسیاری از مسئولین و مقامات شهر سیدنی دعوت کرده ایم تا در این جشن شرکت کنند تا گوشه ای از فرهنگ غنی ایرانی را در استرالیا به نمایش گذاریم.”

در بخشی از این مراسم قرار است که رقص شیرازی، لری، خراسانی، بندری، آذری و شمالی برای میهمانان اجرا شود و ازمسن ترین ایرانی ساکن استرالیا که ۱۰۴ سال سن دارد دعوت شده است که به عنوان پدر ایرانیان ساکن استرالیا در کنار سفره هفت سین بنشیند تا رسم نیکوی احترام به بزرگان به جای آورده شود.

من یک بینش زرتشت گونه دارم. زرتشت می گوید که هر انسان قطره ای در دنیای هستی است و همه چیز گرداگرد او مهم است

مهرآور

مهرآور در خصوص دیگر برنامه های نوروزی اش می گوید:” من امسال می خواهم چند اصله نهال سرو و توت را به یک مدرسه هدیه کنم و هدفم این است که هم دانش آموزان استرالیایی با توت و سرو ایرانی آشنا شوند و هم برای آنان فرصتی فراهم آورم تا یاد بگیرند چطور یک درخت بکارند.”

مهرآور در سال نو پیمان های جدی را می خواهد با خود ببندد و آنان را دنبال کند . او در این خصوص می گوید:” من در سال نو، می خواهم پیمان ببندم که زمین را نگاهبان باشم و تا حد توانم به کودکان آموزش دهم که همگی ما در تازه نگه داشتن زمین مسئولیم.”

و چنین سخنان خود را پایان می بخشد: ” من یک بینش زرتشت گونه دارم . زرتشت می گوید که هر انسان قطره ای در دنیای هستی است و همه چیز گرداگرد او مهم است. از این رو، در سال جدید همه باید زمین را نجات دهیم، چون تنها پناهنگاه بشر است. ما باید به این آگاهی برسیم ، که شادمانی انسانها زمانی کامل می شود که گرسنه ای در دنیا وجود نداشته باشد.”

منبع :اخبار زرتشتيان توسط بهروز خليلي 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
 • مهمان - مهمان

  The Zoroastrian Religion - An Overview
  BACKGROUND:
  The ZOROASTRIAN Religion was brought to light by the great prophet SPITAMA ZARATHUSHTRA. The exact date of the birth of our religion is still being debated by scholars. However, it is widely believed that our religion started about 5000 years ago, in ancient Persia (today Iran).

  Long before Zarathushtra was born, his arrival was proclaimed in the sky by visions of his FRAVASHI (soul). The heavens made this known in different supernatural ways. At the moment of his birth, his mother\'s home was engulfed in a brilliant halo of devine light, while gloom filled the forest and wilderness where demons roamed.

  The parents of Zarathushtra were POURUSHASPA and DOGHDOVA. Zarathushtra was born in the town of Rae, on the river Darji, in the province of Azarbaezan, on KHORDAD the sixth day of the month FRAVARDIN, in about 3000 B.C. The babe smiled at his birth and the onlooking parents were filled with great love, joy and hope for the future. Knowing the child\'s destiny, they named him Zarathushtra of the Spitama family (He of the golden light).

  The evil forces tried to hinder Zarathushtra\'s path by subjecting him to various dangers. However, Zarathushtra came unscathed from all of these.  --------------------------------------------------------------------------------


  THE BEGINNING:
  Under orders from God AHURA MAZDA Zarathushtra made his way towards the court of King Vistaspa of Bactria. In his inaugural sermon, Zarathushtra tried to induce his countrymen to forsake the worship of multiple gods and bow only before Ahura Mazda. At Vistaspa\'s court, he had to fight for a foothold and contend with the intrigues and plotting of the so called \"wise men\" and courtiers around the king. In the end Zarathushtra came out victorious and Vistaspa was the first person to embrace the Zoroastrian religion.  --------------------------------------------------------------------------------


  THE RELIGION:
  The Zoroastrian religion is based on the three fundamental tennets of HUMATA (good thoughts), HUKTA (good words) and HUVARASHTA (good deeds). It can\'t get any simpler than that. From distant Greece in the west to Hindustan (India) in the east, people from all walks of life thronged to hear the Holy Zarathushtra speak of his great new religion. His was the religion of ASHOI (righteousness):

  A Zoroastrian\'s duty was to strive against evil. He may succeed or he may fail. But he must go on trying.
  Telling the truth and foreswearing the lie is an essential element of our religion. From which follows that one\'s word is sacred and not to be broken, however difficult the circumstances.
  Wearing of the SUDREH and KUSTI, was the symbol of a Zoroastrian./li>


  --------------------------------------------------------------------------------


  WORSHIP:
  Zoroastrians worship all the worldly elements, but more so, fire. As Zarathushtra said:

  \"The all powerful Ahura Mazda is the creater of all things including fire and other elements, but because He has bestowed on it a special power and usefulness, it is worthy of a special status and while we stand before our Sacred Fires, note well, we address our prayers to God Almighty.\"

  Therefore Zoroastrians should not be regarded as mere fire worshipers. Instead, we are worshipers of the One Pure God, and the fire is a symbol of His purity and strength.  --------------------------------------------------------------------------------


  ZOROASTRIAN CALENDAR:
  The Zoroastrian calendar consists of 12 months of 30 days each. At the end of these 12 months there are 5 separate days called the GATHAS. It is during the days of the GATHAS, that Ahura Mazada (God) spoke to Zarathushtra about our religion and enlightened Him.

  There are three Zoroastrian calendars namely, SHEHENSHAHI, KADMI and FASLI. Zoroastrians emigrated from Iran in groups. Depending on the time of arrival of a certain group from Iran, a certain calender is followed. The Kadmi calendar is one month ahead of the Shehenshahi calendar. The days however, are synchronised. The Zoroastrians that still live in Iran, follow the Fasli calendar. No matter which calendar is followed, there is perfect harmony between Zoroastrians. All calendars are given equal importance and there are no restrictions on anybody to follow a certain calendar.

فرتوری از نگارخانه

pisposterjam40_20130628_223437635973.jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2