پرسه روانشاد رستم اسفنديار  خسروياني  روز پنج شنبه  ۴ شهريور  ماه از ساعت 5 تا 7 پسين در تالار ایرج تهران

 پرسه روانشادان  پريدخت دارابيان و بهناز ماوندادي روز پنج شنبه ۴ شهريور ماه از ساعت ۲:۳۰ تا۴:۳۰ پسين در تالار ایرج تهران

 پرسه روانشاد همايون خداد جذبه ( بزرگ چمي ) روز سه شنبه   ۲ شهريور  ماه از ساعت 5 تا 7 پسين در تالار ایرج تهران

فرتوری از نگارخانه

varzeshvaesfangan0_20140222_481560462666.jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2