5جنبه رشدی کودک: عاطفی ،اجتماعی ،جسمی،ذهنی،گفتاری          بررسی 5 جنبه رشدی کودکان در دوست دار کودک – فرتور از منوچهر ارغوانی

سوسن بختیاری - کارگاه آموزشی دوست داران کودک با موضوع پنج جنبه رشدی کودکان در پردیس دانش مارکار برگزار شد.

ابتدا دعای همازوری توسط همگان خوانده شد.سپس تمرین تخلیه خشم و آرامش اجرا شد.

5جنبه رشدی کودک: عاطفی ،اجتماعی ،جسمی حرکتی،ذهنی شناختی،گفتاری

ذهنی شناختی:یاد دادن مفاهیم بالا،پایین،دادن اطلاعات، یاددادن ریاضی علوم اینها همه در جهت رشد ذهنی_شناختی است.

برای انسان متعادل تمام جنبه ها باید رشد کند.

اجازه دهید بچه ها با راه حل های خودشان تجربه کنند.

نیاز بچه ها باهم متفاوت است بر اساس آن با به کار بردن خردتان به آن پاسخ دهید.

 

گفتاری: وقتی با یک دانه گیاه حرف می زنیم و در رشد آن تاثیر می گذارد پس برای بچه ها هم این گونه هست بنابراین برای مشکلات انگشت خوردن ،گرفتن بچه ها از شیر و پستانک به جای راه حل های معمول سیاه کردن سر پستان و...برای بچه ها توضیح دهید و از خود او راه حل بخواهید.باور کنید آنها می فهمند.

از دوران جنینی باید با بچه شروع به حرف زدن کرد.

به محض اینکه بچه به دنیا آمد شروع به حرف زدن کنیم.حتی اگر وقت ندارید رادیو برایش روشن کنید.

برای بچه هایی که لکنت دارند تنها راه این است بدون خندیدن و نصیحت کردن کلمه درست ،فقط خودان کلمه را درست به کار برید.

در هنگام صحبت کردن عضلات صورت بچه را ماساژ دهید.

شخصیت انسان همانسرنوشتاوست.شخصیتنیز با 5جنبه گفته شده شکل می گیرد.

 

جسمی حرکتی:یعنی تقویت ماهیچه های تمام نقاط بدن

راه آن از شروع زندگی نوزاد می باشد.

 

اجتماعی:زمانی رشداجتماعی تقویتمی شود که رشد فردی اوتقویت شود.   نخستین بازیهای رشد اجتماعی :خاله بازی و ...

اگر می خواهید خرید کردن را به بچه های یاد بدهید به جای توضیح و نصیحت به صورت بازی و دکور ساده آن را با اچه اجرا کنید و مراحل خرید و آداب آن را در بازی اجرا کنید تا بچه یاد بگیرد.

ارتباط کودک با کودک بسیار مهم است.

 

عاطفی:زمانی می توان جنبه های رشدرا تقویت کرد که رشد عاطفی خوبی داشته باشد.

برای اینکه پدر و مادر به رشد عاطفی کودک کمک کنند ابتدا باید خودشان را دوست بدارند.

راهی رابرگزین که آن چنان با آن راحت باشید که هر چقدر دیگران مخالف باشند در تو نفوذ نکنند.

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد
تهیه شده توسط Komento