۰۷ مهر ۱۳۹۹
 
 
طولانی ترین جشن های سده PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي
شكوه ترين ، بزرگترين و طولاني ترين جشن هاي سده       
شکوه ترین بزرگترین و طولانی ترین جشن های سده   

 مهرنوش كاوياني  - در تاریخ ایران بعد از اسلام بزرگترین سده به نام سلطان غزنوی ثبت شده است . به دستور او دهها کوهی از هیزم بر هم نهادند به طوری که زبانه های اتش سده سلطان غزنوی از ده فرسنگی دیده می شد.

بیهقی در شرح سده سلطان مسعود نوشته است:

و سده فراز امد نخست شب امیر(سلطان مسعود) بر ان لب جوی اب که شراعی (خیمه) زده بودند بنشست و نریمان و مطربان بیامدند و اتش بر هیزم زدند و پس از ان شنیدم که قریب ده فرسنگ فروغ ان اتش بدیده بودند.......

اگرچه بزرگانی چون سلطان مسعود و یا شاه عباس کبیر سده هایی با شکوه برگزار کرده اند اما با شکوه ترین سده را مرد اویج در اصفهان جشن گرفت . وی انچنان به ایین های ایران پیش از اسلام علاقه داشت که دستور داد طاق کسری را بازسازی کنند . اتشکده ها را تعمیر کرد و به رسم شاهان ساسانی رفتار می کرد . او انقدر در احیای ایین های ایرانی تعصب ورزید که جان خود را یر سر ان گذاشت در مورد جشن سده ا ین که او در اطراف زاینده رود برگزار کرده است اورده اند:به دستور مرد اویج بر تمام بلندیهای اطراف اصفهان و دور تا دور شهر اتش بر افروختند. چوبهای درختان نخل در زمین کار گذاشته و بر بالای انها مشعل روشن کرده بودند پرنده های بسیاری را اورده بر بالها و پاهایشان مواد سوختنی بستند تا در هوا نیز اتش در حال حرکت دیده شوند. در جای جای دشت سکو هایی برای نشستن مردم درست شده بودو سفرهایی بر انها پهن شده و هزاران گاو گوسفند و پرندگان بریان شده برسفرها گذاشته بودند. به هنگام غروب افتاب اتشها به یکباره درسراسر اصفهان روشن شد. نوای ساز و موسیقی رقص های دسته جمعی و نوشانوش شرابها بالا گرفت پرندگان بسیارا که بر پاها بالهایشان مواد سوختنی بسته شده بود دها شدند و همچون ستاره های دنباله دار در اسمان شهر به حرکت در امدند هزاران تیر شعله ور از اطراف به هوا رها شد بوی عود و عنبر همه جا را پر کرده بود و.............

سلطان ملک شاه سلجوقی در سال 484جشن سده را در بغداد پایتخت خلیفه با شکوه برگزار کرد و این درست مقارن با ماه روزه داری (رمضان) بود. بزرگداشت ایین ایرانی در پایتخت حکومت عربی در حضور خلیفه متعصب اعراب را به خشم اورده بود. اما انان تحمل کردند. زیرا در چنگال ملک شاه اسیر بودند اهمیت برگزاری این جشن در زنده کردن ایین های ایرانی و دمیدن روح زندگی در کالبد ایرانیان مسلمانی بود که مهر اتش پرستی خورده بودند

 

شكوه ترين ، بزرگترين و طولاني ترين جشن هاي سده

تا همین چند دهه ی گذشته طولانی ترین جشن سده در میان ایل افشارشهرستان بافت برگزار می شد . ایل پر جمعیت افشار بیشتر در مرکز و نواحی کوهپایه ای شمالی شهرستان زندگی می کنند انها سده را در سه شب جشن می گرفتندو هر شب را نامی نهاده بودند.

شب نخست را سده سلطانی شب دوم را سده اربابی و شب اخر را سده شبانی می گفتند. مردم در یک تلاش جمعی مقدمات سده را فراهم می کردندو با رقص و موسیقی برگرد اتش به هنر نمایی می پرداختند. در مرکز شهرستان تخت روانی می ساختند و شخصی را بر ان می نشاندند و گردنبندی از شاخ گوسفندان بر گردنش می اویختند. معمولا این فرد چوپان بود زیرا این مراسم در شب سده چوپانی اجرا می شد و به او شاه بارون می گفتند. مردم با زیان ساده ضمن جشن و سرور از خداوند می خواستند تا باران رحمت خود را بفرستد جوانان به همراه شاه بارون در کوچه ها می گشتند و ترانه الل بارونی سر می داند هریک از خانواده ها ظرف ابی بر انها می پاشید و بشقابی اجیل به انها هدیه میکرد.

الله خدا بارون بده      بارون بی پایون بده

الله خدا بارون بده     گندم به اربابون بده

                    .........       الله خدا بارون بده

در پایان جشن هر یک از افراد مقداری از اتش سده را برای افزایش برکت و گرمی کانون خانوادگی به خانه می برد و در اجاق منزلش می ریخت.

 

< قبل   بعد >
 
Top!
Top!