۱۱ آذر ۱۳۹۹
 
 
گاهانبار ایاسرم گاه در شریف آباد اردکان یزد PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي
همازوري و داد ودهش که از اهداف اصلي گاهانبار است   
گاهانبار ایاسرم گاه در شریف آباد اردکان  یزد – فرتور از تهمتن بلیوانی     

   شاه بهرام بلیوانی  - گاهانبار چهره اياسرم از روز اشتاد ايزد و مهر ماه همزمان با ساير نقاط زرتشتي نشين کشور، در شريف آباد اردکان يزد نيز برگزار شد.

در اين محل هر روز تعدادي گهنبار در منازل افراد مختلف برگزار ميشود و تا روز انارام ايزد و مهر ماه بمدت پنج روز ادامه دارد.

بانيان و متوليان اين گهنبارها حتي اگر در محل ،سکونت دائم نداشته باشند در اين اوقات با حضور در منزلي که گهنبار در آن برگزار ميشود که معمولأ منزل پدري آنهاست اين سنت زيبا را پاس ميدارند.در اين روزها موبدان ، نانواها ،آشپزها و خلاصه تمام کساني که به نحوي بتوانند سهمي دربرگزاري اين آئين پسنديده داشته باشند روز هاي پر مشغله اي دارند و از کار خود لذت ميبرند و همکاري در برگزاري گهنبار را کاري پر صواب ميدانند.

 

 گاهانبار ایاسرم گاه در شریف آباد اردکان  یزد – فرتور از تهمتن بلیوانی

علاوه برنيايش اهورامزدا و دعا براي بانيان و متوليان ومجريان مراسم ، همازوري و داد ودهش که از اهداف اصلي اين مراسم است رسيدگي به مشکلات يکديگر، ديد و بازديد ،نظافت و نظارت از منازلي که شايد ماهها کسي به آن مراجعه نکرده باشد از ويژگيهاي برگزاري اين مراسم است.

 

 گاهانبار ایاسرم گاه در شریف آباد اردکان  یزد – فرتور از تهمتن بلیوانی

هر چند امروزه ظاهرأ  به دليل مشکلات زندگي ، بعد مسافت ،عدم پرداخت اجاره بها و کمبود نانوا و آشپز شايد  رونق اين مراسم چون گذشته نباشد ولي بدليل هدف والاي گهنبار شايد روزي دوباره شور و شوق و رونق گذشته را باز يابد.

 

 گاهانبار ایاسرم گاه در شریف آباد اردکان  یزد – فرتور از تهمتن بلیوانی

فرتور از تهمتن بلیوانی  

 

< قبل   بعد >
 
Top!
Top!