۱۴ تير ۱۳۹۹
 
 
گهنبار چهره میدیاریم گاه سال 93 رحمت آباد PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي

     گزارش تصویری گهنبار دریکی از خانه های قدیمی رحمت آباد      گهنبار چهره میدیاریم گاه سال 93 رحمت آباد – فرتور از خداداد خسرویانی   

          خداداد خسرویانی - زرتشتیان رحمت آباد گهنبار چهره میدیارِم گاه را در دریکی از خانه های قدیمی این  محله برگزار نمودند

 

آیین گهنبارخوانی در خانه ای قدیمی و بصورت سنتی با گهنبارخوانی موبدیاران کیخسرو فرودیان برگزار شد

 

فرتورهای این مراسم از خداداد خسرویانی را در ادامه ببینید

 

 

 

 

 

برای دیدن ادامه فرتورهای گهنبار میدیاریم گاه کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

بعد >
 
Top!
Top!