وظيفه زرتشتيان است كه از تاريخ معاصر خود دفاع كنند
نشستي در رابطه با تاريخ معاصر زرتشتيان در پرديس دانش ماركار با حضور بوذرجمهر پرخيده     

آرمين زنديان - روز پنج شنبه 17 بهمن 87 از ساعت 6 پسين همكيشان يزدي  نشستي در رابطه با تاريخ معاصر زرتشتيان در پرديس دانش ماركار با حضور بوذرجمهر پرخيده  داشتند.

 پرخيده در سخنانش به دوره مشروطه و زمان شاهنشاهي و دوره انقلاب اشاره كرد و گفت جمعيت زرتشتيان پيش از صفويه دو ميليون نفر بوده اما بعد از به قدرت رسيدن صفويه به دليل فشارهاي متعدد جمعيت زرتشتيان كاهش شديدي يافته است.

 بوذرجمهر پرخيده

ايشان همچنين به خدماتي كه مانكجي  انجام داده بود اشاره كرد. خدماتي نظير گرفتن آمار زرتشتيان در دوره صفويه – نوشتن كتاب سياحت در ايران ، فرمان لغو جزيه و  باسواد نمودن جامعه زرتشتيان مي باشد و  جامعه زرتشتيان را به سمت شكل گيري انجمنها سوق داد

با اشاره به زندگي ارباب كيخسرو شاهرخ نماينده زرتشتيهاي  در زمان  رضا شاه  سخنان خود را ادامه داد  و گفت شرايط زندگي زرتشتيان در آن زمان با به نماينده رسيدن وي خيلي سرو سامان مي گيرند.

نشستي در رابطه با تاريخ معاصر زرتشتيان در پرديس دانش ماركار  

 از بخشهاي ديگر اشاره به لهجه هاي متنوع دري در ميان زرتشتيان يزد بود، وي دليل اين اتفاق را مهاجرت از مناطق مختلف ايران دانست و افزود زرتشتيان از شهرهاي ديگر ايران به يزد مي آمدند و در مناطقي كه نزديك به محله موبدان بود سكونت مي گزيدند و از همين رو است كه بيشتر محله ها و روستاهاي زرتشتي نشين اطراف محله دستوران يزد كه محل زندگي موبدان بوده است.

ايشان همچنان پيشنهادهايي مانند راه اندازي كرسي زرتشت شناسي در دانشگاه ها را داد و براي پي بردن به تاريخ زرتشتيان  سه كتاب فرزانگان زرتشتي با چاپهايي از هند و ايران و تاريخ زرتشتيان پس از ساسانيان از رشيد شهمردان و اسنادي در باره تاريخ زرتشتيان معاصر از تورج اميني را معرفي كرد .

 بهرام دمهري رئيس دفتر نماينده ايرانيان زرتشتي

فرتورها از پدرام آتشبند

در پايان بهرام دمهري رئيس دفتر نماينده ايرانيان زرتشتي از همازوري زرتشتيان در قديم گفت و سخنان خود را با خاطرات از دوران گويندگي تلويزيون بپايان برد .

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • مهمان - مهمان

    كمي استقبال كم بود. وگر نه مطالب مفيدي گفته شد.

تهیه شده توسط Komento