سپاسداری از برگزار کنندگان جام ایراندخت در جشن شب چله نصرت آباد    جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

  نسرین نوایزدان – جشن شب چله همراه با آيين گهنبار خوانی در محله نصرت آباد یزد برگزار شد

 

شامگاه آدینه 29 آذر نصرت آباد میزبان همکیشان ود که برای برگزاری جشن به آدریان این محله رفته بودند

این جشن با آیین گهنبار خوانی موبد پرویز مالی برگزار شد و در این مراسم از بازیکنان و برگزار کنندگان جام ایران دخت سپاسداری شد

فرتورهای این جشن از نسرین نوایزدان را در ادامه بینید

 

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

فرتور از نسرین نوایزدان

جشن شب چله نصرت آباد در سال 92 – فرتور از نسرین نوایزدان

 

برای دیدن ادامه فرتورهای جشن چله در ایران کلیک کنید

 

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد
تهیه شده توسط Komento