سهراب نمیرانیان  فرنشین گردش 10 انجمن زرتشتیان نصرت آباد    هیات رئیسه گردش دهم انجمن زرتشتیان نصرت آباد – فرتوراز آرمیتا فلاح زاده ،سهراب نمیرانیان بعنوان فرنشین گردش 10 انجمن زرتشتیان نصرت آباد ،رستم نمیرانیان جانشین ،کیخسرو فلاح زاده بعنوان حسابدار ،فریدون کشمیری بعنوان  دبیر ،گشتاسب نامداران بعنوان خزانه دار 

   آرمیتا فلاح زاده –  هموندان گردش دهم  انجمن زرتشتیان نصرت آباد  گزینش و در نخستین نشست ، هیات رئیسه  انجمن را مشخص نمودند

پس از برگزاری انتخابات هيات مدیره و بازرس  انجمن زرتشتيان نصرت آباد یزد در روز آدینه 29 آبان 1394 پنج هموند اصلی و دو هموند جانشین از بین 12 نامزد انجمن گزینش شدند

و در نخستین نشست هموندان گردش دهم انجمن زرتشتیان نصرت آباد که در محل انجمن برای واگذاری مسئولیت بخشهای مختلف انجمن به افراد برگزار شده بود هموندان طبق شرح زیر قبول مسئولیت نمودند.

سهراب نمیرانیان بعنوان فرنشین گردش 10 انجمن زرتشتیان نصرت آباد

رستم نمیرانیان جانشین

کیخسرو فلاح زاده بعنوان حسابدار

فریدون کشمیری بعنوان  دبیر

گشتاسب نامداران بعنوان خزانه دار

و  در این انتخابات میترا فلاح زاده و گودرز نمیرانیان بعتوان هموندان جانشین گردش 10 انتخاب شدند

 همچنين در انتخابات گردش 10   کیخسرو خدایار نمیرانیان نیز  بعنوان بازرس براي يك سال انتخاب شده است

 خانمها فرشته نمیرانیان ، مهناز نمیرانیان ، آزیتا غیبی ، پریچهر منوچهری و آقای فریدون فلاختی از هموندان هیات نظارت برانتخابات گردش دهم بودند

 

 

 هیات رئیسه گردش دهم انجمن زرتشتیان نصرت آباد – فرتوراز آرمیتا فلاح زاده

 

هیات رئیسه گردش دهم انجمن زرتشتیان نصرت آباد – فرتوراز آرمیتا فلاح زاده

 

هیات رئیسه گردش دهم انجمن زرتشتیان نصرت آباد – فرتوراز آرمیتا فلاح زاده

فرتور از آرمیتا فلاح زاده

 هیات رئیسه گردش دهم انجمن زرتشتیان نصرت آباد – فرتوراز آرمیتا فلاح زاده ،سهراب نمیرانیان بعنوان فرنشین گردش 10 انجمن زرتشتیان نصرت آباد ،رستم نمیرانیان جانشین ،کیخسرو فلاح زاده بعنوان حسابدار ،فریدون کشمیری بعنوان  دبیر ،گشتاسب نامداران بعنوان خزانه دار

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • مهمان - مهمان

    بادرود
    سهراب جان تبریک میگم امیدوارم موفق و شاد باشی

تهیه شده توسط Komento