جشن خواني زاد روز اشو زرتشت در درمهر نصرت آباد   سالروز زايش اشوزرتشت در در‌مهر نصرت‌آباد  

  فردين نميرانيان - به مناسبت سالروز زايش اشوزرتشت مراسم جشن‌خواني و شاد باش در در‌مهر نصرت‌آباد و پس از آن در سالن نصرت‌آباد با همكاري گروهي از جوانان زرتشتي جشني شاد برگزار شد

فرتوری از نگارخانه

setepirsal9314_20140614_542480548564.jpg

تبلیغ ویژه

واپسین نوشته ها

گزارش تصویری

پیوند ها

خبرخوان یافت نشد

تبلیغ 2